Právo a spravedlnost versus lidská práva v ČR

24. 1. 2014

čas čtení 2 minuty

Včera jsem měl schůzku se svým právním zástupcem, který mě byl bezplatně přidělen soudem. Na všechny moje dřívější žádosti nebyl brán ohled. Na této schůzce jsem se dověděl, že právo a spravedlnost je něco úplně jiného. Takže dva roky vyřizování a moje žádosti o posouzení mého současného zdravotního stavu z důvodu podané žádosti nejsou průtahy v řízení ani nesprávný úřední postup. Odkaz na mezinárodní úmluvu o právech zdravotně postižených občanů není nesprávným právním posouzením a povinnost stanovená tímto dokumentem - zabránit sociálnímu vyloučení zdravotně postižených - je asi jenom cárem papíru. Povinnost úřadu práce informovat postiženého o jeho právních nárocích na příspěvek je bagatelní, píše Jan Posolda, který byl postižen mrtvicí, dva roky nedostal sociální podporu v invaliditě a nyní mu hrozí exekuce.

A když nejste spokojen s vyřizováním vaši žádosti a obrátíte se na nadřízený orgán, tedy MPSV, tak je nepříslušný, a celou věc vrátí zpět na úřad práce, ale již nedostanete informaci, že takové věci řeší správní soud a že musíte projít všemi právními kroky a teprve se můžete obrátit se žádostí o odškodnění podle zák.č.82/1998Sb.na MPSV. To vše není nesprávný úřední postup. Porušení Listiny o diskriminaci o právu na právní zastoupení, o rovnosti před zákonem i o právu hájit se sám nebo za pomoci zvoleného zástupce, tato ustanovení podle orgánů veřejné správy nemají žádnou váhu. No a ustanovení Ústavy ČR, že když jsou mezinárodní a naše zákony v rozporu, platí mezinárodní úmluva ( čl.10 Ústavy ČR) je zbytečné mrhání tiskařskou černí.

A tak bychom mohli vytahovat další a další zákony a články. Bylo by jich mnoho. Jenom když sledujeme jednání Poslanecké sněmovny, jak schvaluje zákon, o kterém již dopředu avízuje, že je nedokonalý a že se musí hned novelizova,t něco vypovídá o právu v této republice. Zrovna tak, když si prohlížíte judikáty Ústavního soudu, Nejvyššího soudu atd. a vidíte, kolikrát tyto orgány musí napravovat pochybení nejnišších soudů něco vypovídá o stavu práva v naší republice. Jestli se někdy dočkám nápravy ve věci tak dám na modlení.

0
Vytisknout
10537

Diskuse

Obsah vydání | 27. 1. 2014