POZNÁMKA NA OKRAJ:

O bozích a o bláznech, aneb: Geniální, nicméně mimo mísu

3. 2. 2014 / Uwe Ladwig

Při přednášce profesora Köhlera na hamburské univerzitě o vídeňském lékaři Sigmundu Freudovi před několika dny jsem si vzpomněl na zásadu, že k poznání dochází vždy na základě vztahu mezi subjektem a reálným nebo i představovaným si objektem, a je to v tom případě něco subjektivního. Aa když jsem se pak vrátil domů, našel jsem na internetu citát kardinála římskokatolické církve Meisnera z Kolína nad Rýnem, který řekl na nějakém shromáždění křesťanů: "Vždycky říkám, rodina z vás mi nahradila tři muslimské rodiny." .

Samozřejmě není překvapující, že Meisner považuje svého vlastního Boha za pravého a neklade si otázku, proč se ten "Všemohoucí" jeví různým lidem různě, a to tak, že ten Bůh údajně těm, s nimiž prý mluvil, také vyprávěl zřejmě i různé příběhy. Nelze ale očekávat, že by oficiální představitelé církve -- zejména na veřejnosti -- zpochybňovali vzhledem k existenci různých pojetí Boha svůj vlastní obraz nebo dokonce i boží existence. To přece nedělá ani mnoho prostých členů křesťanských církví. A když jim dojde, že jsou některé části Bible z dnešního pohledu hodně pohádkové, vysvětlují, že ty věty jsou míněny jen symbolicky, aniž by si uvědomili, že byly kdysi právě napsány jedině ze symbolického důvodu.

Že subjektivní pravdy často umožňují obzvláště pozoruhodné myšlenky, na to ukázal článek v BL. Britský politik David Silvester (viz: http://blisty.cz/art/71815) konstatoval, "že rekordní záplavy byly trest boží za to, že vláda legalizovala sňatky homosexuálů." Zvláště zajímavý a současně idiotský je tenhle argument ovšem, pokud věříte v "milostivého Boha" křesťanů. Víme ale, že se boží pomocí chlubí lidé, kteří se jako jednotlivci při povodních zachránili, přestože se v nich stovky jiných lidí bídně utopily.

Bylo opravdu zajímavé, poslouchat přednášku profesora Köhlera, v křesťanské víře vychovaného vědce, o Freudových myšlenkách týkajících se psyché dětí, které žily na začátku dvacátého století pod vlivem svých židovsko-křesťanských rodičů. Freud tehdy zjistil, že psychický tlak dokáže lidi trápit i tehdy, když o jeho příčinách ani nevěděí, a geniálním způsobem přišel na to, jak některým obětem od toho tlaku odpomoci. Alespoň v jedné věci se ale tenhle světoznámý zakladatel psychoanalýzy mýlil. Domníval se, že sexuální problémy chlapců, vychovaných v konzervativním prostředí, jako například jejich pozorovatelný strach před kastrací, nebyly těm malým dětem vštípeny, ale že jsou základním problémem všech mužů.

Je to ale dobrým varováním, že ani z toho, co případně vidíme, nemůžeme generalizovaat. O to více bychom neměli věřit tomu, co nám vykládají ti lidé, kteří z toho, co říkají, mají své živobytí. Neměli bychom ale zapomínat, že někteří lidé opravdu věří tomu, co říkají, ačkoliv se nám to zdá být víc než podivné. Individuální pravda je subjektivní. Nebo si myslíte, že každý idiot jen lže?

0
Vytisknout
6848

Diskuse

Obsah vydání | 5. 2. 2014