Výzva FIR (Mezinárodní federace odbojářů) k evropským volbám

19. 5. 2014

čas čtení 1 minuta

V květnu 2014 se budou konat volby do Evropského parlamentu. Pro nás veterány antifašistického boje jsou ze dvou důvodů důležité.

1. Současné politické zaměření a vývoj EU neodpovídá zájmům velké části obyvatel evropských států. Četná rozhodnutí vedou v jednotlivých zemích k masivním sociálním rozdílům na úkor slabších. Proto je třeba, aby hlasy těch, kteří se budou zasazovat o demokratický, mírový, solidární a sociálně spravedlivý vývoj Evropy, byly silnější.

2. V jednotlivých evropských státech přijdou k volbám rasistické a extrémní pravicové síly, proti nimž je nutno ve volebním boji a také v parlamentu aktivně a angažovaně vystupovat.

Proto vyzýváme, aby v evropských volbách byli zvoleni muži a ženy, kteří se budou zasazovat o Evropu, která:

  • bude odmítat rasistickou diskriminaci nebo xenofobii,
  • se bude zastávat utečenců a garantovat jim lidské zacházení,
  • se bude stavět proti všem formám negování holocaustu, revize historie a rehabilitace zločinů SS,
  • bude prosazovat takovou sociální politiku, jež by zajistila všem lidem práci, vzdělání, výživu a přiměření bydlení,
  • se zasadí o mírovou politiku, nezaloženou na nadvládě, ale na nevojenském řešení konfliktů,
  • bude založena na společenství v zájmu lidí a ne na vládě bank a ekonomických svazů,
  • bude prosazovat stejné životní podmínky ve všech zemích a proti vynucené pracovní migraci,
  • bude garantovat stejná práva všem lidem a národům bez hegemonie.

Taková Evropa je uskutečnitelná, pokud budou národy aktivně prosazovat své zájmy.

0
Vytisknout
4819

Diskuse

Obsah vydání | 20. 5. 2014