Úředníci Michaely Marksové-Tominové se chovají nelidsky

15. 6. 2014

Čtenáři Britských listů poslali Janu Posoldovi finanční pomoc ve výši 60 000 Kč. Jeden nejmenovaný čtenář mu nabídl, že mu okamžitě zaplatí dluh u firmy CETELEM ve výši 56 411 Kč, s tím, že Jan Posolda mu ho bude bezúročně splácet minimální částkou 1000 Kč měsíčně od doby, kdy si to Jan Posolda určí, nejpozději od prosince 2014. Musím vyjádřit obrovský dík čtenářům Britských listů. Pohrdání si naopak zaslouží Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, viz níže. Je zjevné, že krutým a nekompetentním způsobem se zřejmě ministerstvo nezachovalo jen vůči Janu Posoldovi, ten má štěstí, že i po mozkové mrtvici dokáže komunikovat a bránit se. Viz níže (JČ):

Vážený pane Čulíku.

Ani nevím, jak Vám mám poděkovat po všech těch zkušenostech, které mám. V sobotu 14.6.2014 jsem obdržel doporučený dopis od MPSV, podepsaná Mgr.Lýdie Sovadinová, kterým mě bylo sděleno, že moje žádost o přiznání příspěvku na péči byla zamítnuta, ve smyslu zák.č.108/2006Sb §8 odst.2 ve znění pozdějších předpisů, odvolání není přípustné, píše Jan Posolda. Dle OSSZ nejde o osobu starší 18 let, která se podle výše zmíněného zákona považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby! A to přesto, že v posudkovém zhodnocení se uvádí, že dle popisu obvodního lékaře i sociálního šetření se postižený pohybuje obtížně, s pomocí jedné francouzské berle a druhé osoby, na krátké vzdálenosti, schody sám nezvládne.

Ze sledovaných základních životních potřeb nezvládne řadu z nich-koupel, přípravu jídla, oblékání, hygienu po WC a pod. Dále se uvádí, že tento nález je v rozporu s předchozí lékařskou dokumentací, kdy hlavním problémem byla lehká hemiparéza a tomu odpovídající omezení při výkonu pouze fyzicky náročnějších aktivit základních životních potřeb.

Tehdy jsem měl štěstí, že jsem byl ihned ošetřen lékařskou záchrannou službou, takže nestaly jiné následky. Z lékařské dokumentace nelze dovodit, z jakého důvodu je zdravotní stav posuzovaného tolik zhoršen. Ze sociálního šetření nelze dovodit, zda popisované je uvedeno převážně na podkladě anamnestických údajů či ověření skutečného stavu. Výše uvedené lékařské diagnozy jednoznačně nekorelují s popsaným funkčním omezením.

Dále se v posudku uvádí, že je pozoruhodné, že posuzovaný při podstatném zhoršení zdravotního stavu, vedoucí k téměř plné závislosti nebyl vyšetřen odbornými lékaři. Tak tohle obsahuje odůvodnění k rozhodnutí.

Přes toto vyjádření obvodního lékaře a sociálního šetření byla žádost zamítnuta, přestože se jedná o recidivu.

Myslím, že nejsou pochyby, že se jedná o příčinnou souvislost mezi postižením a následky.

Zamítli moji žádost s odůvodněním, že nesplňuji pouze podmínku péče o domácnost, čímž byl porušen zák.č.108/2006Sb., který stanoví taxativně úkony potřebné k příznání příspěvku. Péče o domácnost je pouze jedním z bodů, dále následují koupání, hygiena atd.

Žádal jsem o o přiznání příspěvku na péči, protože jsem odkázaný na pomoc druhých lidí při zajišťování základních životních funkcí, příp. na na jiný sociální příspěvek jako je pomoc v hmotné nouzi, okamžitou mimořádnou pomoc či průkaz zdravotně postiženého, protože se snažím na doporučení lékařů co nejvíce pohybovat že se údajně ochrnutí levé strany těla rozpohybovat. Na těchto vycházkách mě musí doprovázet moje manželka, která již v roce 1985 dostala plný invalidní důchod a již tehdy měla páteř funkční pouze na 30%. Popsal jsem řádně, že můj zdravotní stav odpovídá podmínkám zák.č.108/2006 Sb. v pozdějším znění, zák.č,,117/1995 Sb.,č.582/1991Sb, a dalších zákonů, které se dotýkají sociální problematiky. Podle mého názoru je nejdůležitějším kritériem, zda mohu dělat či ne, zda se mohu o sebe postarat nebo jsem odkázán na pomoc druhých lidí. A o tom se kontroly, které byly u mě, přesvědčily na vlastní oči. Od postižení mozkovou příhodou již uplynuly dva roky. Od té doby žádám opakovaně o sociální příspěvek. Ve zdravotní kartě je posudek neuroložky MUDr. Záhumencké a také si Úřad práce vyžádal od mého ošetřujícího lékaře MUDr.Josefa Zapletala již dvakrát vypracování znaleckých posudků.

Od mozkové příhody spím v křesle a nohy mám na židli, protože z pohovky nevstanu. Myslím, že jsem použil všechny právní kroky dané mně zákonem, včetně dopisu k ministryni paní Marksové Tominové na odstranění tvrdosti zákona. Nereagovala. Napsat tento dopis mě trvá hodně dlouho kvůli špatné funkčnosti levé ruky dělám hodně překlepů. Je mě to velmi trapné odvolávat se na druhé lidi, ale nejsem schopen zajitit si vlastním přičiněním potřebné prostředky. Případ je velmi rozsáhlý a zveřejňovat všechny dokumenty je nad mé síly, dělám ovšem vše co se dá.

Nyní mě čeká vypracovat odpovědi na doručené dopisy, jeden od exekutora a týká se mé funkce obecního zmocněnce. druhý od f. ArmexEnergy - splátokvý kalednář a třetím se pokusím reagovat na nepřiznání příspěvku. Ještě jednou děkuji za pomoc a všem, kteří se na tom podíleli.

0
Vytisknout
7603

Diskuse

Obsah vydání | 17. 6. 2014