Polská společnost se aktivizuje:

Udělej si sám

25. 6. 2014 / Tomasz Oryński

čas čtení 5 minut

Nedávno zveřejněné nahrávky příliš nenapomohly oblíbenosti polských politiků. Ukázalo se totiž, že navzdory tomu, že v soukromí zastávají názory mnoha svých voličů, nedělají nic, aby splnili jejich očekávání. Přitom neváhají uhradit účet v restauraci, který se rovná měsíčnímu platu pokladní v supermarketu, z veřejných peněz. Avšak zveřejnění tajných vulgárních nahrávek rozhovorů polských politiků může jen urychlit proces, který se dá pozorovat už delší dobu. Bude totiž stále častější, že Poláci už nebudou očekávat, že politikové vyřeší jejich problémy. Namísto toho však, aby jen více bědovali, občané budou stále častěji brát věci do vlastních rukou, často v ostré opozici vůči jednání těch, které zvolili, aby tu práci udělali.

"V důsledku velmi vysoké pravděpodobnosti nepokojů, které by mohly ohrozit naše diváky, herce i jiné lidi a které by mohly vést k vážnému poškození veřejné infrastruktury jsme nuceni zrušit představení Pikniku na Golgotě ve dnech 27. a 28. června," - tak začíná prohlášení organizátorů Maltského divadelního festivalu. Trvají na tom, že k tomuto rozhodnutí dospěli sami poté, co byli informováni, že policie je nedokáže ochránit před "modlitbami" mladých vlastenců s oholenými hlavami, které povzbuzují pravicoví aktivisté, aby divadelní představení narušili, protože prý Piknik na Golgotě uráží náboženské cítění katolíků.

Avšak neoficiálně je postoj primátora Poznaně, ne zrovna velkého fanouška tohoto kontroverzního postavení, dobře znám. Tomasz Terlikowski, pravicový novinář a samozvaný soudce charakterizoval ve svém článku v deníku Rzeczpospolita maltské organizátory jako "zbabělce", z čehož by se dalo vysoudit, že je mu líto, že nedojde k žádné konfrontaci. Terlikowski má štěstí - a je to také štěstí pro svobodu projevu v Polsku - že tam, kde politikové a státní struktury zklamaly (ani dopis prezidentu Komorowskému, který podepsaly tisíce osob, nevedl k žádné akci), se obyčejní občané rozhodli jednat.

Tento pátek se budou konat po celém Polsku četné akce na podporu údajně podvratné hry Piknik na Golgotě. V několika kulturních institucích se bude zadarmo promítat videozáznam předchozích představení této hry. Také se budou konat kolektivní čtení scénáře tohoto dramatu a diskusní kluby, které budou analyzovat celou hru nebo její části. A neděje se to jen proto, aby to naštvalo Terlikowského et consortes. Jde o hodně víc, jde o svobodu projevu, o svobody volby a o přístup ke kultuře, který občanům zaručuje polská ústava. Stručně řečeno, Polákům se nelíbí, když jim katoličtí extremisté diktují, na co se smějí a na co se nesmějí dívat. Jak řekl Wojtek Ziemilski, divadelní režisér:

"Budu se aktivně podílet na akci "Piknik na Golgotě - udělej si sám", abych si mohl stěžovat na divadlo. Chci mít možnost, aby se mi nějaké představení nelíbilo. Chci mít možnost sám si rozhodnout, že představení bylo blbé, nemorální, infantilní, špatně realizované, hrubé, obyčejné, nudné, defétistické, odvozené, usilující o levnou publicitu, kopírující chyby namísto aby je kritizovalo, koktající, narcistické, příliš dlouhé, špatné, špatné, tak špatné, že už na žádné takové představení režírované tímto režisérem nepůjdu. Účastním se, protože chci mít svobodu říci, že jsem se ROZHODL dívat se na něco jiného."

Takže zase jednou se chování osob, kteří se domnívají, že mají monopol na pravdu a snaží se svůj světový názor vnucovat jiným, ukázalo jako jejich vlastní ztrapnění. V důsledku publicity ohledně tohoto skandálu neuvidí představení Piknik na Golgotě jen několik stovek divadelních nadšenců, ale uvidí ho tisíce lidí a polovina Polska už dobře ví o jeho existenci.

Ale to není důležité. Důležité je, že zase jednou vzali Poláci věci do vlastních rukou. Jen před několika týdny obyvatelé Krakova si se spojili a vynutili si referendum, v němž omezili plány místních politiků, kteří tam chtěli zorganizovat zimní olympijské hry, aniž by vzali v úvahu potřebu a přání místních lidí.

Něco podobného se děje ve Vratislavi, kde se lidé společně organizují a bojují proti masivnímu porážení stromů ve městě. K takovýmto "povstáním" nyní dochází po celém Polsku, většinou s cílem napravit chyby místní komunální správy. Jsme však také svědky takových povstání v celostátním měřítku. Už mnoho let se snaží Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, který řídí dirigent Jurek Owsiak, napravovat nedostatky státního zdravotnictví. Četné školy, které byly převzaty do správy asociacemi rodičů dokazují, že rozpočtové škrty a shromažďování žáků v gigantických školách nejsou jediným způsobem, jak zajistit levné a kvalitní vzdělávání pro mladé Poláky.

Po mnoha letech stagnace se probouzí polská občanská společnost. Je jen smutné, že čtvrt století poté, co se stal Tadeusz Mazowiecki prvním demokraticky zvoleným premiérem ve východním bloku se musejí Poláci znovu organizovat a bojovat proti nekompetentnosti a aroganci lidí, kteří spravují jejich okres, město a zemi...

0
Vytisknout
15730

Diskuse

Obsah vydání | 27. 6. 2014