Sledování a postih dumpingu není v gesci ÚOHS

4. 8. 2014

Reakce na článek Štěpána Kotrby obviňující ÚOHS z nečinnosti v oblasti boje proti dumpingu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se v oblasti hospodářské soutěže řídí se zákonem č. 143/2001 Sb., do něhož sledování a postih dumpingu nespadá. Úkolem Úřadu je vytvářet podmínky pro podporu a ochranu hospodářské soutěže a vykonávat dozor nad dodržováním tohoto zákona. V případě možného narušení hospodářské soutěže na jednotlivých trzích provádí Úřad šetření soutěžních podmínek a navrhuje opatření na jejich zlepšení. Zjistí-li porušení zákona, zahajuje správní řízení, ukládá nápravná opatření k obnovení hospodářské soutěže na trhu, případě pokuty.

Michal Petr, místopředseda ÚOHS pověřený vedením Sekce hospodářské soutěže

0
Vytisknout
3279

Diskuse

Obsah vydání | 4. 8. 2014