8504

Václav Hořejší

Autor je profesorem imunologie na Přírodovědecké fakultě University Karlovy a v současnosti ředitelem Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky. Narodil se 14. října 1949 ve vesničce Mlýnské Struhadlo u Klatov. Vystudoval biochemii na Přírodovědecké fakultě University Karlovy. V roce 1977 tam obhájil kandidátskou práci. V letech 1985-86 a 1988 pracoval na Harvardově universitě. Od roku 1977 působí v Ústavu molekulární genetiky AV ČR v oboru molekulární imunologie.