Prezident na půl cesty k choromyslnosti

16. 1. 2015 / Bohumil Kartous

čas čtení 2 minuty

Miloš Zeman se rozhodl, že také bude autorem jednoho absurdního dramatu. Stejně jako jeho předchůdce Václav Klaus však nevolí literární formu, volí formát reality show. Zatímco Klaus vynikl jako tragikomik ideologie, Zeman se projevuje jako génius asociálního paradigmatu. Kdoví, proč se rozhodl devastovat kvůli tomu pohled veřejnosti na vzdělávání.

Jeho výroky, které nepřímo vyzývají k segregaci, jsou truchlivým svědectvím o nevzdělanosti a podléhání dávno vyvráceným předsudkům o vývoji společnosti. Pro začátek bych panu prezidentovi doporučil Foucaultovy Dějiny šílenství, aby pochopil, jak se historicky měnil pohled člověka na odchylky od normálu. Následně bych mu doporučil, aby se zaměřil na boj za rovnoprávnost v USA a přechod od segregace k aktivní podpoře minorit. Následně bych mu doporučil, aby prostudoval celou řadu publikací týkajících se vzdělávání a tzv. inkluze, tedy přístupu založeného na opaku segregace.

Následně by se měl zamyslet nad tím, jak fungují skandinávské společnosti, k nimž jako sociální demokrat často vzhlíží. Vysoká míra zdanění je možná jedině proto, že se jedná o společnosti vysoce vnitřně koherentní, tedy takové, které staví veřejný zájem jako relativně významnou prioritu. Aby taková společnost vznikla, je nezbytné ji stále reprodukovat a to se může dít jedině prostřednictvím permanentní výchovy k takové vnitřní koherenci. Proto jsou skandinávské společnosti a jejich vzdělávací systémy vysoce inkluzivní.

Miloš Zeman nechápe, že škola je místem, kde se tvoří budoucnost společnosti, že je to nejsilnější socializační instituce současnosti. Pojímat ji jako místo segregace znamená zakládat budoucí segregovanou společnost. To je neuvěřitelná míra ignorance, kterou by člověk od vysokoškolsky vzdělaného člověka nečekal. Skutečně pan prezident patří mezi těch 20 % populace, o nichž se domnívá, že je možné vzdělávat na vysokých školách? Nebo je to ve vzdělávání úplně jinak než se Miloš Zeman domnívá?

Je mi smutno z toho, co Miloš Zeman dělá, jak pojímá svou prezidentskou roli. Na rozdíl od Klause jsem v něm vždy ctil intelektuála, který chápe kontext a dokáže argumentovat, nejen plytce blábolit. To už dlouho neplatí. Zdá se, že Miloš Zeman je na půl cesty k choromyslnosti, možná už dokonce za půlkou. Návrat, zdá se, není možný.

0
Vytisknout
10780

Diskuse

Obsah vydání | 20. 1. 2015