Vyjádření tvůrců filmu Selský rozum

12. 9. 2017

čas čtení 5 minut

Komentář autorů k (ne)vysílání filmu Selský rozum v ČT a "kauze" jeho promítání Stranou zelených

V posledních dnech se na nás stále častěji obracejí lidé či novináři s otázkou vysílání našeho filmu Selský rozum v České televizi, která jej koprodukovala. V této souvislosti se také objevují různé spekulace, včetně dohadů o důsledcích promítání filmu v rámci besed Strany Zelených. Jako autoři a menšinoví koproducenti si dovolujeme k tomu říct pár věcných poznámek:

Film Selský rozum, o kterém se někdy ve zkratce mluví jako o "filmu o Babišovi", není "o Babišovi". Rešeršovali jsme jej, natáčeli a stříhali téměř 3 roky a z celého procesu nám vzešel film, o kterém věříme, že otevírá závažné otázky, které se nás všech bytostně dotýkají. Jsou to otázky týkající se vlivu různých způsobů zemědělského hospodaření na vývoj české krajiny a život na českém venkově, na kvalitu potravin, kvalitu půdy, a také na vztah státu a využívání veřejných zdrojů k rozvoji či ne-rozvoji venkova.

Dospěli jsme také k tomu, že dominantu v tomto poli otázek tvoří rovněž letité podnikání Andreje Babiše, který je bezprecedentně největším vlastníkem a uživatelem půdy v českých dějinách, podařilo se mu ovládnout značnou část zemědělských výkupů i zpracovatelského sektoru a významně ovlivňuje i prvovýrobu a podřizuje její podobu spotřebě chemických produktů, které jsou jeho hlavním byznysem. S tím souvisí i odpověď na otázku, proč se v České republice na tak obrovských plochách pěstuje řepka olejka. Nyní podle všeho převezme řízení českého státu, čímž dojde k nevídané vertikální kumulaci ekonomické a politické moci.

Jako autoři a občané (nejsme členy žádné politické strany) chceme filmem přispět k veřejné diskusi na tato témata a jsme přesvědčeni, že zejména předvolební období je časem, kdy je potřeba této diskuse vyšší než kdy jindy. Od května se v rámci našich minoritních práv snažíme o prezentaci filmu ve veřejném prostoru (skrze www.selskyrozum.online) a usilovali jsme rovněž o vysílání filmu v ČT. Schvalovací proces vysílací verze se velmi protahoval, tak jsme se rozhodli film dát do standardní kinodistribuce a umožnit i další promítání (hospody, kluby, kostely apod.). Neměli jsme na to žádné prostředky, ale díky zájmu lidí o toto téma se podařilo jejich větší část zajistit v úspěšné sbírce na Startovači.

Film byl z našeho hlediska hotový v druhé polovině května, dohodli jsme premiéru v Lucerně na 13. června, do té doby se Česká televize k filmu nevyjádřila a k pořadatelství "pracovní premiéry" se nepřipojila. Připomínky z ČT jsme dostali začátkem července a obratem je vypořádali. Již od května jsme nabývali dojmu, že dochází k natahování času, což zvyšovalo riziko nemožnosti film odvysílat do voleb. Oficiální schvalovací procedura trvala do poloviny srpna, kdy byl film schválen pro televizní vysílání. Od novinářů se nyní dozvídáme, že vedení programu ČT jim sděluje, že už může být na vysílání filmu vzhledem k tzv. volebnímu moratoriu, pozdě. Jako argument se rovněž objevuje naše poskytnutí filmu Straně Zelených.

Od začátku prezentace filmu jsme občas čelili obviněním, že film je kampaní. Andrej Babiš nás obvinil, že jde o kampaň ČSSD, tím spíš nám přišlo vtipné, když se na nás v červenci obrátila Strana zelených, že by film ráda promítala v rámci některých svých předvolebních besed. Když jsme to oznamovali na facebooku filmu, nabídli jsme současně film i kterékoli jiné politické straně. Při splnění standardních distribučních podmínek jsme nepovažovali za problém i kontext projekcí v rámci stranických besed. Naším cílem bylo a je přispět k reflexi a jakékoli občanské či politické diskusi k tématům, které film otevírá.

Když Strana zelených začátkem září oznámila program své kampaně a některá media ve zprávě z jejich tiskové konference zdůraznila i promítání našeho filmu, Česká televize se proti tomu ostře ohradila a oznámila nám, že došlo k překročení našich práv k prezentaci filmu a tím i zpochybnila naší smlouvu se Stranou zelených, kterou požádala o stáhnutí filmu ze svých besed.

Zdůrazňujeme, že náš film vznikl jako autonomní autorský film, kriticky reflektující současná témata, což je vlastní i mnohé naší předchozí tvorbě.

Jsme si vědomi a respektujeme práva České televize uvést jakýkoli svůj film naprosto kdykoli uzná za vhodné, ani v našem případě nebyla a není vázána žádným termínem.

Současně jsme bytostně přesvědčeni, že film, na kterém jsme pracovali dlouho, je právě v této době velmi aktuální a jsme přesvědčeni, že je veřejném zájmu, aby se dostal k divákům a ti měli možnost nad ním přemýšlet. Pokud se Česká televize obává, že film je příliš autorsky vyhraněný, určitě by bylo možné jeho uvedení spojit s vyváženou televizní diskusí, jak také bývá praxí. Uvedením by se také smazaly všechny otázky nad tím, kdo film promítá a v jakém kontextu.

V Praze 9.9.2017

Zuzana Piussi a Vít Janeček
autoři filmu Selský rozum


Zdroj ZDE

0
Vytisknout
11202

Diskuse

Obsah vydání | 19. 9. 2017