Nerůst: Nové podněty pro ekonomii

18. 5. 2020

čas čtení 5 minut

Dokud bude naše ekonomika závislá na růstu, následky budou katastrofální. Namísto stávající ekonomiky potřebujeme plánované, udržitelné a spravedlivé snižování ekonomického růstu.

Pandemie si už vyžádala nespočet životů a není jisté, jak se bude vyvíjet v budoucnosti. Zatímco lidé v první linii, tedy zdravotníci a sociální pracovníci, bojují proti šíření viru, pečují o nemocné a udržují společnost v chodu, velká část ekonomiky se zastavila. Tato situace je pro mnohé z nás bolestivou zkušeností, vyvolává strach a úzkost, ale zároveň je to chvíle k tomu, abychom sdíleli nové myšlenky a podněty.

Krize vyvolaná koronavirem odhalila spoustu slabých stránek kapitalistické ekonomiky posedlé růstem: nejistotu pro mnoho lidí, zdravotnické systémy ochromené úspornými opatřeními, jakož i podceňování klíčových profesí. Tento systém, který je zakořeněný ve vykořisťování lidí a přírody a který je silně náchylný ke krizím, byl vždy považován za normu. Ačkoli světová ekonomika produkuje více než kdy předtím, nedokáže se postarat o základní potřeby lidí ani o naši planetu. Místo toho se kumuluje bohatství, zatímco planeta je zpustošená.

My, signatáři tohoto dopisu, předkládáme pět zásad nutných pro oživení naší ekonomiky, aby bylo možné vytvořit spravedlivou společnost.

Ekonomika se musí zabývat životem běžných lidí

Je třeba, abychom naše úsilí zaměřili na životy běžných lidí – a nikoliv na hospodářský růst a výrobu zbytečného zboží. Některá hospodářská odvětví, jako je produkce fosilních paliv, zbrojení a reklama, musí být postupně zrušena. Musíme podporovat takové obory lidské činnosti, jako je zdravotnictví, vzdělávání, obnovitelná energie a ekologické zemědělství.

Musíme radikálně přehodnotit náš pohled na nezbytné profese 

Musíme klást větší důraz na pečovatelství a náležitě ocenit profese, které se během krize ukázaly jako nezbytné. Zaměstnanci destruktivních průmyslových odvětví by měli mít přístup ke školícím programům pro nové typy zaměstnání, které zajišťují spravedlivý přechod na obnovitelnou energii. Musíme zkrátit pracovní dobu a zavést programy na sdílení práce.

Musíme organizovat společnost tak, aby byla schopna poskytovat základní zboží a služby

Je nutné, abychom omezili cestování a naši spotřebu. Je také zapotřebí, aby základní lidské potřeby, jako je právo na potraviny, bydlení a vzdělání, byly zajištěny pro všechny lidské bytosti, a to prostřednictvím všeobecných základních služeb nebo univerzálních základních příjmů. Dále je nutné definovat a posléze zavést minimální a maximální příjem.

Musíme demokratizovat společnost

Je záhodno, aby se všichni lidé účastnili rozhodnutí, která ovlivňují jejich životy. To se v první řadě týká větší účasti marginalizovaných skupin společnosti a začlenění feministických principů do politiky a ekonomických systémů. Moc nadnárodních společností a finančního sektoru musí být drasticky redukována prostřednictvím demokratického vlastnictví a dohledu. Odvětví související se základními potřebami, jako je energetika, potraviny, bydlení, zdraví a vzdělávání, nesmí být záležitostí volného trhu. Musí být podporována hospodářská činnost založená na spolupráci, například zaměstnanecká družstva.

Politické a hospodářské systémy je nutno založit na principu solidarity

Redistribuce a spravedlnost - transnacionální a mezigenerační - musí být základem pro usmíření mezi současnými a budoucími generacemi, sociálními skupinami uvnitř jednotlivých zemí i mezi zeměmi globálního jihu a globálního severu. Zejména globální sever musí ukončit současné formy vykořisťování a zaplatit globálnímu jihu reparace za spáchané škody. Klimatická spravedlnost se musí stát zákonem rychlé sociální a ekologické transformace.

Dokud bude existovat ekonomický systém, který je závislý na růstu, následky budou katastrofální. Svět potřebuje „Nerůst“, tedy plánované, ale přesto adaptabilní, udržitelné a spravedlivé snižování ekonomiky vedoucí k budoucnosti, kde by se žilo lépe s menšími statky. Současná krize, která byla pro mnohé brutální zkušeností, zasáhla nejzranitelnější skupiny společnosti. Poskytuje nám ale také příležitost k zamyšlení a přehodnocení dosavadních priorit. Můžeme si nyní uvědomit, co je skutečně důležité. Nerůst coby hnutí a koncept tyto otázky reflektuje více než deset let a nabízí ucelený rámec pro přehodnocení společnosti založené na takových hodnotách, jako je udržitelný rozvoj, solidarita, spravedlnost, přátelství, přímá demokracie a radost ze života. Připojte se k nám, debatuje s námi a podělte se s námi o své nápady na Degrowth Vienna 2020 a Global Degrowth Day.

V solidaritě Jason Hickel, George Monbiot, Carola Rackete, Giorgos Kallis, Ashish Kothari, Julia Steinberger a více než 1100 dalších signatářů.

Více podrobností v angličtině ZDE

 

0
Vytisknout
9208

Diskuse

Obsah vydání | 21. 5. 2020