František Marčík

Autor je analytik v oblasti změny klimatu a nízkouhlíkových technologií. Externě spolupracuje se Svazem moderní energetiky, Aliancí pro energetickou soběstačnost či Institum cirkulární ekonomiky.