2818

Jan Klepetář

*1949
Po studiu analytické chemie na Přírodovědecké fakultě UK se věnoval 3 roky metalurgické analytice, 20 let analytice na malých oddděleních klinické biochemie (NsP I. stupně). V letech 1997-2000 pracoval jako chemik v klinické laboratoři FNKV v Praze 10 a na 0,3 úvazku jako asistent na Ústavu biochemie a patobiochemie na 3.LF UK (spoluautor pěti publikací a proceedings v impaktovaných časopisech), od r. 2000 až do května 2005 pracoval ve výzkumu v soukromé firmě.

Publikoval i pod pseudonymem Jan Mezdříč