Šárka Nováková

Autorka absolvovala bakalářské studium Sociálních komunikací na Universitě Tomáše Bati ve Zlíně, v současné době je studentkou Sémiotiky a elektronických komunikací na FHS UK v Praze.