Josef Tomeš

PhDr. Josef Tomeš, *18. 1. 1954 v Praze, historik. 1973-78 vystudoval historii a filosofii na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze. 1978-93 pracoval v Encyklopedickém institutu ČSAV, 1997-2000 v nakladatelství Paseka, od 2000 působí v Masarykově ústavu AV ČR. Zabývá se novodobými českými politickými a kulturními dějinami; soustavně se věnuje lexikografické práci, zejména na poli biografické encyklopedistiky, a činnosti editorské, koncem osmdesátých a v první polovině devadesátých let se věnoval i historické publicistice. Vedoucí autorského kolektivu Československého biografického slovníku (1992) a Českého biografického slovníku XX. století I-III (1999), autor studie Historie v čase zkoušky (1993; o roli českého historického vědomí a české historiografie za německé okupace), Slovníku k politickým dějinám Československa (1994), encyklopedické publikace Průkopníci a pokračovatelé. Osobnosti v dějinách české sociální demokracie (2004) a knížky Libeňskou minulostí (1989, rozšířená reedice 2001); editor řady memoárů (Hubert Masařík: V proměnách Evropy, 2002; Zdena Mašínová - Rudolf Martin: Čtyři české osudy, 2001).