4017

Gustáv Murín

RNDr. Gustáv Murín, CSc.

nar. 9.4.1959 v Bratislave

pracuje ako vedúci laboratória na Ústave bunkovej biológie Univerzity Komenského v Bratislave. Vydal 15 kníh (z toho 5 v češtine a 1 vo francúzštine + 1 v hindí je v tlači): román, novela, dve zbierky poviedok, zbierka sci-fi poviedok, šesť zbierok esejí, vedecko-popularizačná štúdia o biológii, dve popularizačné encyklopédie a zbierku cestovných príbehov. Jeho texty boli jednotlivo preložené a publikované v 36-tich jazykov a viac ako 1000 článkov vydal vo viac ako 39-tich periodikách na Slovensku aj v zahraničí. Literárne prezentácie absolvoval v 18-tich krajinách. Viac info v encyklopédiách a internetových stránkach: artistswithoutfrontiers.com, litcentrum.sk, diversity.org.mk, amazon.com.

Fakta, která autor nepovažoval za důležitá: Vystudoval přírodovědeckou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě. V Ústavu buněčné biologie UK se zabývá reparací DNA a bioindikací genotoxicity v znečištěném životním prostředí. Napsal knihu esejů s biologickou tematikou Náhradný koniec sveta (1994), podle níž byla připravena televizní relace Kto príde po nás, ak nie potopa (1995). Dále vydal knihu o vlivu biologických objevů za poslední čtvrtstoletí na náš každodenní život Tak ako bohovia (slovensky v r. 2001) a knihu esejů s podobnou tematikou A stanete se bohy (česky v r. 2002), která dostala Cenu E. E. Kische. V roce 2004 vydal spolu se sexuologem Petrem Weissem knihu Abeceda tělesné lásky.