Jan Zeman

ing. Jan Zeman, CSc.

pracuje na oddělení environmentální ekonomiky Českého ekologického ústavu . Zabývá se zejména ekonomickými aspekty ochrany životního prostředí, šetrného využívání přírodních zdrojů a naplňování koncepce trvale udržitelného rozvoje. Oddělení se zaměřuje především na tržní i netržní ekonomické oceňování obnovitelných i neobnovitelných přírodních zdrojů, efektivnost ochrany životního prostředí a náklady na jeho ochranu. Další činností jsou analýzy negativních efektů vyvolaných ekologickými škodami, kvantifikace externalit a ekonomických škod ze znehodnocování přírodních složek životního prostředí (zdraví, ekosystémů, výrobních fondů, lesů, zemědělství).

Spoluautor studie Vymezení přímých a nepřímých dotací na paliva a energie v ČR a jejich kvantifikace

Vedoucí odborné pracovní skupiny KSČM pro ekologii