Richard Feder

PhDr. Richard Feder
1875 - 1970

vrchní zemský rabín v Brně

nostitel Řádu Tomáše Garrigua Masaryka III. třídy, in memoriam - 28. 10. 2002, za vynikaící zásluhy o demokracii a lidská práva

Narodil se v chudé židovské rodině ve Václavicích (okr. Benešov), vystudoval německo-židovskou školu v Benešově, maturoval na piaristickém gymnáziu v Praze a absolvoval rabínský seminář a filosofickou fakultu ve Vídni. Po ukončení studií se stal rabínem a působil postupně v Kojetíně, Lounech a Roudnici. Více než třicet let zastával funkci rabína v Kolíně, kde zároveň vyučoval na obchodní akademii a byl obecně velmi kulturně činný.

Feder byl autorem řady náboženských pojednání a učebnic, z nichž studovaly generace českých Židů. Hlásil se k českožidovskému hnutí a přispíval do Českožidovského kalendáře.

Po okupaci českých zemí nacisty a vytvoření tzv. "Protektorátu" si Feder uvědomil, jaké nebezpečí českým Židům hrozí a snažil se zajistit hromadné vystěhování své kolínské židovské obce kamkoli mimo dosah nacistické moci. Žádný z vystěhovaleckých projektů, z nichž nejnadějnější se zdála být Francouzská Guinea, se však nepodařilo realizovat.

Spolu s ostatními kolínskými Židy byl v roce 1942 deportován do terezínského ghetta, kde po celou dobu jeho existence působil jako rabín a kde byl spoluvězni uznáván jako morální opora. Osvobození se dožil v Terezíně, během věznění však zahynula jeho manželka a většina rodiny.

Po osvobození se Feder nejdříve vrátil do Kolína, kde se podílel na znovuzaložení židovské náboženské obce, později působil jako vrchní zemský rabín v Brně. Feder velmi pečoval o připomínání památky českých obětí nacistického "konečného řešení židovské otázky": svým zavražděným kolínským spoluobčanům v roce 1947 věnoval knihu Židovská tragédie a založil tradici každoročních terezínských tryzen.