Nevědomá německá touha po ruské duši

23. 9. 2022

čas čtení 6 minut
Důvody neúspěchu německé politiky vůči Rusku leží částečně v oblasti nevědomí. Rusko znamená mnoho věcí, po kterých Němci tradičně touží: Nedotčenou přírodu, únik před konzumem, okouzlující vládce. Putin ví, jak využívat tyto fantazie, upozorňuje Clemens Schneider.

Němci a Rusko jsou toxický mix, a to nejen z pohledu našich východních sousedů. V posledních měsících se však tento vztah příliš omezil na pozice v dozorčí radě, pracovní místa, dodávky energie a německou vyhlazovací válku před osmdesáti lety.

Musíte sáhnout hlouběji, chcete-li pochopit, proč premiér hrdého Saska loni na podzim během návštěvy Moskvy zveřejnil ponižující obrázky svého telefonátu s Putinem ve svém sedmnáctém předpokoji, místo aby nechal tuto hloupost spadnout pod stůl; pokud někdo hledá vysvětlení, proč masakr v Grozném na začátku tisíciletí a v Aleppu před šesti lety neudělal žádný dojem na bývalé kancléře a úřadující hlavy států, kteří nadále objímali odpovědné osoby.

Někdo jako Putin to chápe. Existují ctižádostiví politici, které lze snadno přivést ke křížku okázalými honoráři nebo hlasy. Existuje však zcela jiná sféra lidského vědomí než bankovní bilance; sféra, která funguje zcela nezávisle na hmotných statcích. Putin to chápe, protože právě tuto oblast působivě ovládl. Jeho apel na ruskou historii, jeho veřejně projevovaná zbožnost a mužnost se starají o tuto část naší psychiky.

Obrazy a příběhy jsou často mnohem mocnější než zlato a šperky. Obrazy vedly vojska Alexandra Velikého ke Ganze – zlato zničilo říše jeho nástupců. Příběhy udělaly z islámu světové náboženství během několika desetiletí od jeho vzniku.

Vyhlídka na "krev, pot a slzy" pro dobrou věc dodala sílu mnoha bojovníkům proti nespravedlivým režimům v Evropě 20. století: Od Španělska po Estonsko, od odboje po varšavské ghetto, od ulic Budapešti po norský Vemork. Nápady mají často nezdolnou moc. A dostanou se nám tak pod kůži, že už vlastně nevnímáme, že tam jsou a jak nás formují.

Vztah mnoha Němců k Rusku určují právě takové nevědomé narativy, jejichž kořeny sahají daleko do minulosti. V podstatě zpět do raných dob lidské civilizace. Když Atény, Sparta a další řecká města bojovaly s Peršany, paralelně probíhala myšlenková bitva: Na Západě "malé je krásné" řeckých městských států s jejich protoburžoazií, vzdělanými středními vrstvami a asketickým hrdinou - válečníkem.

Na východě nádhera božích králů, jejichž mystická aura v cinkotu zlata a oparu kadidla s sebou nesla příslib exotické rozlehlosti a sebepřesahu. Tento kontrast jako ideologické perpetuum mobile prochází posledních 2 500 let historie Západu a Východu.

Německá kulturní oblast, která je vlastně hluboce zakořeněna v řecko-římském a tedy západním okruhu, přinejmenším v náboženství, právu, ekonomice a politice, se přesto vždy nacházela v oblasti nejednoznačnosti mezi Západem a Východem.

Pryč od "civilizační zátěže"

Tato dlouho utlumená nerozhodnost propukla v důsledku rychlých změn, k nimž došlo v průběhu reformace a osvícenství, industrializace a znalostní společnosti. Všechny tyto jevy byly výsledkem západního myšlení a hodnot - potomků zcestovalých řeckých obchodníků a římských organizačních talentů. Zatímco tento rychlý civilizační pokrok byl šťastně přijat a rozšířen v 19. století z okupovaného Polska do Britského impéria a Argentiny, Německo uvažovalo o éře romantismu.

Pryč od "civilizačního břemene", jak to kdysi popsal filozof Karl Popper; pryč od obchodu a konzumu, pryč od nespoutaného rozvoje a bezohledného odkouzlení. Protinávrh byl připraven, právě v tu dobu. Car Alexandr I. byl oslavován jako zachránce Evropy, protože Napoleonův nárok na moc a dědictví revoluce se rozbily o jeho říši. Bohem vyvolený ruský car se svou obrovskou říší byl po Vídeňském kongresu dominantním prvkem "Svaté aliance", nejneúprosnější hráze proti modernitě, jakou kdy svět viděl.

Rusko se stalo zemí touhy: Nedotčená příroda rozlehlých stepí a ledové tundry, hlasité zpěvy opulentní bohoslužby pod pozlacenými kopulemi a hluboce smutnýma očima osamělých selských dětí. To byl protiklad ke kouřícím komínům v Manchesteru, pařížským saloonům a železničářům, kteří brázdí severoamerický Západ. A pak přišel Fjodor Dostojevskij, inkarnace ruštiny pro Evropany a Rusy. Muž, který dokázal ve svých dílech proniknout do hlubin duše. Kdo vytvořil skutečnou realitu, která stála v ostrém kontrastu s povrchními triky intelektuálů a vykladačů světa ze Západu. Temné hlubiny, které byly prožité a protrpěné.

Pro přední německé intelektuály se literární gigant stal zásadním záchytným bodem: Pro Thomase Manna v jeho depresivních "Úvahách o nepolitickém", v nichž vykouzlil kontrast mezi francouzskou a anglickou civilizací na straně jedné a německou a ruskou kulturou na druhé v době 1. světové války. Pro kulturního pesimistu Oswalda Spenglera a pro průkopníka konzervativní revoluce Arthura Moellera van den Brucka byla Dostojevského introspekce hlavní hvězdou jejich antimodernismu.

Vzpoura proti osvícenství

To zapadalo do obrazu, který mimo jiné načrtl ekonom Werner Sombart ve své brožuře Händler und Helden vydané v roce 1915: "Německo je poslední hrází proti bahenní záplavě komerce, která se buď již přelila na všechny ostatní národy, nebo se neúprosně přibližuje, chystá se vylévat.: Německá touha po Rusku je úzce spjata se vzpourou proti osvícenství, modernitě, globalizaci – proti Západu. Ve vlastním smyslu: Proti povrchnímu, bezduchému, hlasitému.

Odpovědní v politice a médiích si to možná uvědomují stejně málo jako obyvatelé, kteří mají k zemi, která je také často označována jako "soused", vyložené sympatie. A právě proto musí tento aspekt hrát klíčovou roli při vyrovnávání se s totálním selháním Německa v politice vůči Rusku. Jinak se v nepříliš vzdálené budoucnosti bude stejná hra opakovat.

Myšlenka Ruska jako mystického pokladu starověkého mumraje mužnosti, velikosti a hloubky musí být odhalena jako neskutečná fata morgána. Západ je koncept, který osvobodil svět od despotismu a otroctví. Je nejvyšší čas, abychom to my v německé kulturní oblasti rozumem a srdcem pochopili. Naši sousedé a přátelé na východě nám to již předvedli.

Zdroj v němčině: ZDE

0
Vytisknout
3170

Diskuse

Obsah vydání | 27. 9. 2022