Rasismus v ČR

10. 8. 2011 / Boris Cvek

Rád bych reagoval na některé názory, s nimiž jsem se setkal v posledních dvou dnech u českých rasistů. Překvapilo mne, kolik lidí a jak primitivně hájilo proti mně ohavný rasistický text, kolující na Facebooku.

1. Čeští rasisté mají tendenci si myslet, že když někdo z jejich rodiny je Afričan nebo Asiat, že mohou o Romech prohlašovat, že to je škodná (cituji text z Facebooku: "Škodlivý, zákonem chráněn."), aniž by byli rasisté. Ale rasismus přece spočívá v tom, že o nějakém etniku, rase, národu jako celku či většině řeknu, že "skoro každý X (= Čech, Ind, Japonec, Američan) je méněcenný, škodlivý, zlý - a že takový je, protože patří k té skupině X. Text z Facebooku dokonce každého Roma apriori považuje za škodnou, méněcennou zvěř, a využívá naprosté tuposti a neznalosti českých rasistů, kteří nepřipuštějí a nechápou, že situace Romů není dána jejich rasou, nýbrž sociální situací. Kdybych já, byť typický běloch se světlýma očima, bych byl vychován v prostředí sociálně vyloučeném, nevzdělaném a diskriminovaném většinovou společností, kdyby mne od malička bralo většinové okolí jako zvěř, tak rozhodně dopadnu špatně a skončím možná ve vězení jako zločinec. Je spíše obdivuhodné, jak mnoho Romů už dokázalo tuto svou společenskou předurčenost překonat a "integrovat se" do společnosti. Často jsou méně frustrovaní a po všech stránkách hezčí lidé než česká spodina zakomplexovaných rasistů (neznám ze svého okolí jediného úspěšného člověka, který by byl rasistou).

2: Čeští rasisté mají rádi "statistiku", které vůbec nerozumějí. Myslí si, že když řeknou, že "90% Romů krade", že to je statistika. Na takovou statistiku nemají však nikde odkaz (třeba na stránkách Českého statistického úřadu), je to jenom jejich dojem a ztělesnění jejich zakomplexovaných předsudků (přece to "každý ví"). Ale i kdyby to byla pravdivá statistika, taková statistika pouze popisuje nějaký povrch, nějaké manipulativní hledisko. Podívejme se na to z jiného úhlu pohledu: jsou to Romové, kdo rozkrade oněch (podle NERVU) 40 miliard a více Kč ze státního rozpočtu každý rok? Ne, nejsou, jsou to vysoce postavení politici, úředníci, běloši a v kravatách - netlačí je sociální vyloučenost, jsou mocní a silní. Proti takovým si čeští rasisté netroufnou, obětí jejich hněvu mají být lidé ze společenského dna. A kdyby narazili na Roma, který je např. soukromý lékař s krásnou vilou ve výstavní čtvrti, zalekli by se, pochlebovali by mu, ani by je nenapadlo, že jde opravdu o Roma.

3. Typickým argumentem českých rasistů je tento: nechej si ty idealistické kecy a jdi si bydlet s Romy. Ano, já jsem od svých 3-8 let bydlel (cca 1980-1984) v Krnově na ulici U Požárníků v těsné blízkosti Romů a s jejich dětmi jsme si i hráli. Bylo to "cizí" lidé, často neuměli ani česky nebo slovensky, ale nebyly tehdy žádné problémy. Tedy v Romech jako v Romech ten problém není. Věřím, že mít za souseda lidi, kteří nerespektují Vaše soukromí a klid, je hrozné - ale to není otázka toho, zda je ten soused zrovna Rom. Znám sousedy mého kamaráda, kteří jsou běloši, ze střední třídy atd., ale přesto na své zahrádce při grilování pouštějí kouř přímo do jeho oken. Jiní bílí, "slušní" lidé, zase mají ve zvyku rozjet naplno motorové sekačky na trávu (často zároveň několik) a člověk ve svém bytě aby chodil se špunty na uších. O bílých zločincích na motorkách ani nemluvím. Když se takhle chovají lidé, kteří mají dobrou práci, dobrá auta a domy, dobré vzdělání atd., jak se mají chovat ti vyloučení, ti kdo se narodili na dně společnosti a jejich osudem se kvůli barvě jejich pleti a jejich výchově stalo "býti škodnou zvěří"?

4. Češti rasisté nemají instinktivně rádi vzdělané a úspěšné lidi, jsou sami spodinou, která se bojí těch nahoře, a tak si vybíjí vztek na těch pod nimi. Často své schopnosti dostatečně nerozvíjeli, chovali se nezodpovědně nebo líně, život se jim nevyvedl a hledají tedy nějakou oběť, na které by si vybili vlastní frustraci. Nezabývají se tím, jak věci zlepšovat, co dělat se sebou, jak se rozvíjet, naopak: jsou postihnuti a paralyzováni nenávistí a svým velmi úzkým rozhledem. Proto nedovedou pochopit ani tak jasnou a triviální věc, že rasismus je mimořádná ohavnost a že pokud nějaká rasa na této planetě byla tím nejhorším zločincem, pak to byla ta rasa naše, bílá (Hitler byl běloch, Stalin byl běloch, obě světové války vyvolali běloši, atmomové pumy vytvořili a použili běloši atd.).

0
Vytisknout
7879

Diskuse

Obsah vydání | 11. 8. 2011