ANGLIE:

Průměrný dluh vysokoškolského studenta po absolutoriu bude 1,6 milionu Kč

15. 8. 2011

Pro studenty, kteří v Anglii začnou studovat na vysoké škole na podzim 2012, dosáhne výška jejich zadluženosti po univerzitním studiu, jehož průměrná délka je 3,4 let, 59 100 liber, tedy cca 1,6 milionu Kč.

Studentská zadluženost ve Skotsku a ve Walesu bude nižší, protože Skotsko odmítlo zavést univerzitní školné a ve Walesu vláda welšským studentům uhradí rozdíl mezi nynějším školným (cca 3000 liber ročně) a školným, které má být od října 2012 zvýšeno až na 9000 liber ročně.

Bylo také zjištěno, že přibližně čtvrtina studentské zadluženosti existuje mimo systém státních studentských půjček. Většinou studentům hradí studium jejich rodinní příslušníci, avšak téměř 7 procent dluhů mají studenti u bank a na úvěrových kartách.

Podrobnosti v angličtině ZDE

0
Vytisknout
4133

Diskuse

Obsah vydání | 16. 8. 2011