Soros: "Německo musí Evropě diktovat"

16. 8. 2011

čas čtení 3 minuty

KD│ Proslulý finančník George Soros kritizuje otálení Spolkové republiky Německo při záchraně eurozóny a prosazuje zřízení eurobondů.

Pane Sorosi, již po celé měsíce se evropské vlády pokoušejí najít cestu z dluhové krize. Ale jak to vypadá, problémy se každým dnem jen prohlubují. Je politika složitostí krize zahlcena?
Politikové se dosud nepokoušeli krizi skutečně vyřešit. Snažili se jen získat čas. Věří tomu, že čas zhojí všechny rány, ale to tady nefunguje. Každý okamžik, který bude promarněn, v němž bude realita popírána a lidem nebude nalito čistého vína, situaci pouze zhoršuje.

Otevřeně vyčítáte především německé vládě, jíž je stále dokola vyčítáno, že nemá dost síly k vedení a brzdí řešení.
Budoucnost eura závisí zcela beze zbytku na Německu. To je bod, který zde chci učinit naprosto zřetelným. Coby nejsilnější země společenství stojí Německo se svým chronickým obchodním přebytkem u kormidla zcela samo a musí Evropě nadiktovat řešení.

Teď jste to podal jednodušeji, než jak situace ve vícehlasé Evropě skutečně vypadá.
Přirozeně, že je situace komplikovaná. Ale zdá se mi, že se dosud ještě stále nerozumí tomu, jaké by byly důsledky kolapsu eura: To by vedlo k bankovní krizi, kterou by naprosto nikdo nebyl s to kontrolovat. Uvrhlo by to nejen Německo, nejen Evropu, ale celý svět do nové, velké deprese.

K jakým chybám podle Vašeho názoru zatím docházelo?
Jsme stále ještě uvnitř té krize, která začala v roce 2008, na to se rádo zapomíná. Vlády hodily finančnímu systému záchranný kruh, ale nerovnosti neodstranily. Rozhodly se, že žádná skutečná finanční instituce nesmí zbankrotovat. Ale pak přišla Angela Merkelová a řekla: Ano, dali jsme takový slib, ale nebude ho garantovat EU, ale každá země se musí postarat sama. Tímto výrokem začala krize eura.

Maastrichtská smlouva o evropské stabilitě mimo jiné jasně říká, že země Unie nikdy neplatí za jinou. Jaká konkrétní řešení prosazujete?
Je jenom jediná cesta. Ať už už se nám to líbí nebo ne, euro existuje, a k tomu ještě i funguje, musejí členské země být s to velkou část svých dluhů refinancovat za stejných podmínek. O to se musí postarat Německo. A k tomu také potřebuje to špinavé slovo eurobondy.

Eurobondy jsou politicky neprůchodné, především v Německu, které nakonec musí zaplatit za ostatní, pokud by tyto společně vydávané státní dluhopisy vznikly.
Eurobondy jsou ale pro pro německého voliče přijatelné, pokud by se řídily jasnými finančními pravidly, jež musí formulovat Německo. Naneštěstí má Spolková republika komické nápady. Němci musejí zformulovat pravidla, imiž se budou řídit i ostatní. Zemím jako Španělsko musejí být povoleny cyklické rozpočtové schodky, dokud se nevzpamatují.

Další možností je kandidáty krachu jako Řecko z EU vyloučit.
S řeckým problémem se tak od základu špatně zacházelo, že nyní je možná spořádané vystoupení skutečně nejlepší cestou. To platí také o Portugalsku. EU a euro by to přežili.

Celý text v němčině: ZDE

0
Vytisknout
8429

Diskuse

Obsah vydání | 17. 8. 2011