Podání exekutorskému úřadu

16. 11. 2011 / Radek Mokrý

Toto podání exekutorskému úřadu je zároveň podáním a návrhem předsedajícímu Okresního soudu Praha-západ.

Tímto vás vyzývám, abyste si u třetího zbývajícího exekučního titulu, který vám byl soudem pro Prahu Západ přidělen v letošním roce za mou osobou, neúčtovali tyto poplatky:

1. náklady nalézacího řízení 1170,-

2. Náhrada hotových výdajů 3500,-

3. Neúčtoval mi DPH ze součtu částek č. a č.2, tedy 19% z 4670,- Kč, to znamená 887,- Kč Už jsem vám je zaplatil v červnu 2011 při platbě 6EXE 6696/2010.

Nyní je na mne chcete po druhé za 16 EXE 7485/2011-8

Žádám proto tímto i soud pro Prahu západ, aby mi tyto náklady prominul, platil bych je po třetí.

Znovu tímto Exekutorský úřad exekutora Podkonického žádám o návrh splátkového kalendáře k 16 EXE 7485/2011-8.

Nyní v listopadu 2011 pobírám stále invalidní důchod I. stupně 6052,- Kč, ačkoliv už v květnu jsem byl posudkovými lékaři přeřazen do II. stupně.

Česká správa sociálního zabezpečení mi od května dluží peníze a dluh se každým měsícem zvyšuje o cca 2500,- Kč.

Jsem nadále práce neschopen, ochrnula mi z poloviny pravá ruka, po dvou týdnech rehabilitace v ní stále neudržím hrnek s čajem

Do přílohy dávám lékařskou zprávu, jako doklad o nemoci.

Radek Mokrý

0
Vytisknout
5130

Diskuse

Obsah vydání | 16. 11. 2011