Jak se porcují miliardy na vědu

23. 5. 2012

čas čtení 5 minut
tisková zpráva Fóra Věda žije!

Podle jakého klíče se přerozděluje 26 miliard na vědu? Jakou funkci mají poradní orgány Vlády ČR? Proč nejsou zveřejňována zdůvodnění a odborné expertízy, podle nichž Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace rozhoduje? Existují vůbec?

Jako Fórum Věda žije!, pozorně sledujeme projednávání Návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2013 s výhledem na léta 2014 a 2015 (dále jen Návrh). Znepokojuje nás skutečnost, že Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen RVVI) odsouhlasený Návrh se odklání od střednědobého výhledu, aniž by bylo z uveřejněných dokumentů patrné, jaké je odůvodnění takových kroků.

Dle našeho názoru by návrhy formulované RVVI, která je ze zákona odborným a poradním orgánem Vlády ČR, měly být podloženy a zdůvodněny odbornou expertízou a doprovázeny perspektivou o využití přidělených veřejných prostředků. Z veřejně dostupných informací ovšem není možné zjistit, na základě jakých odborných podkladů a stanovisek byl schválený návrh vypracován a co bylo vlastním důvodem k navržení přesunu prostředků v řádech stovek milionů korun.

Proto žádáme RVVI, o uveřejnění zdůvodnění uvedeného Návrhu, řekla předsedkyně Věda žije! Helena Janíčková.

Další zasedání RVVI je naplánováno na 25. května 2012, více na www.vyzkum.cz.

Návrh výdajů státního rozpočtu České repub liky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 20 13 s výhledem na léta 2014 a 2015 ZDE

Otevřený dopis RVVI

Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace
Odbor výzkumu, vývoje a inovací
Úřad vlády ČR
Nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1

V Praze dne 22. května 2012
Č.j.: 2012/21

Vážené členky a členové Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace,

pozorně sledujeme projednávání Návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2013 s výhledem na léta 2014 a 2015 (dále jen Návrh). Znepokojuje nás skutečnost, že Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen RVVI) odsouhlasený Návrh se odklání od střednědobého výhledu, aniž by bylo z uveřejněných dokumentů patrné, jaké je odůvodnění takových kroků. Dle našeho názoru by návrhy formulované RVVI, která je ze zákona odborným a poradním orgánem Vlády ČR, měly být podloženy a zdůvodněny odbornou expertízou a doprovázeny perspektivou o využití přidělených veřejných prostředků. Z veřejně dostupných informací ovšem není možné zjistit, na základě jakých odborných podkladů a stanovisek byl schválený návrh vypracován a co bylo vlastním důvodem k navržení přesunu prostředků v řádech stovek milionů korun.

Jsme přesvědčeni, že rozhodování RVVI o návrzích na hospodaření s veřejnými prostředky v řádu cca 26 miliard korun by mělo být zcela transparentní a přístupné kontrole veřejnosti.Jedním z problémů současné vědní politiky v České republice je především obecná nedůvěra odborné veřejnosti ve způsoby rozhodování a administrování složitého systému moderní vědy. K tomuto stavu přispěla předchozí RVVI, jíž byla vytýkána především neprůhlednost a nekoncepčnost rozhodování, jež se neopírá o nějakou prodiskutovanou a schválenou dlouhodobou vizi. Jistě není třeba připomínat, že právě takovéto postupy vyvolaly v minulosti veřejnou kritiku a vlnu protestů. Pokud stávající RVVI nechce dále stupňovat nedůvěru v systém přidělování veřejných prostředků v oblasti vědy a výzkumu, měla by – dle našeho názoru – usilovat v této věci o zdůvodněný a transparentní postup.

Součástí takového postupu by mělo být informování veřejnosti o důvodech a dlouhodobých vizích, na jejichž základě RVVI činí svá rozhodnutí a předkládá návrhy Vládě ČR. To se týká také výše zmíněného Návrhu, který by měl být jako naprosto klíčový dokument v oblasti vědní politiky doprovázen veřejně přístupnou argumentací. Právě o zdůvodnění uvedeného Návrhu Vás v tomto konkrétním případě žádáme.

Za občanské sdružení Fórum Věda žije!

Zbyšek Mošna, Helena Janíčková, Michaela Vojtková – předsednictvo občanského sdružení Fórum Věda žije!

SOUVISEJÍCÍ INFORMACE: PORCOVÁNÍ PENĚZ NA VĚDU NA ČZU

22. 05. 2012 Štěpán Kotrba: Čtvrt miliardy ze státního rozpočtu - porážka vědeckého dobytka - díl 4. ZDE

16. 05. 2012 Štěpán Kotrba: My, krávy počítačem řízené a mlhavá předpověď dojivosti - díl 3. ZDE
14. 05. 2012 Štěpán Kotrba: Kterak se studenti i pedagogové učí tahat za finanční vemena -- díl 2. ZDE
10. 05. 2012 Štěpán Kotrba: Jak se dělá věda na hnojárně, díl 1. ZDE

Zdeňka Petáková: O smyslu a užitečnosti vědy ZDE

0
Vytisknout
5762

Diskuse

Obsah vydání | 23. 5. 2012