Soužití Čechů a Němců je možné jen na základě občanské, nikoliv etnické totožnosti

30. 5. 2012 / Štěpán Kotrba

čas čtení 2 minuty

upozorňuje Štěpán Kotrba v reakci na stížnost Petra Uhla a argumentuje, že "Jediné řešení, které lze akceptovat a je cestou do budoucnosti, nikoliv do minulosti, je mezistátní ujednání Česko-německé deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji, podepsané Václav Klausem a Helmutem Kohlem dne 21. ledna 1997. Toto prohlášení právě hovoří o mírovém soužití občanů Česka a Německa na základě občanské, nikoliv etnické identity":

Německá strana přiznává odpovědnost Německa za jeho roli v historickém vývoji, který vedl k Mnichovské dohodě z roku 1938, k útěku a vyhánění lidí z československého pohraničí, jakož i k rozbití a obsazení Československé republiky. Lituje utrpení a křivd, které Němci způsobili českému lidu nacionálněsocialistickými zločiny. Německá strana vzdává čest obětem nacionálněsocialistické vlády násilí a těm, kteří této vládě násilí kladli odpor. Německá strana si je rovněž vědoma, že nacionálněsocialistická politika násilí vůči českému lidu přispěla k vytvoření půdy pro poválečný útěk, vyhánění a nucené vysídlení.

Česká strana lituje, že poválečným vyháněním, jakož i nuceným vysídlením sudetských Němců z tehdejšího Československa, vyvlastňováním a odnímáním občanství bylo způsobeno mnoho utrpení a křivd nevinným lidem, a to i s ohledem na kolektivní charakter přisuzování viny. Zejména lituje excesů, které byly v rozporu s elementárními humanitárními zásadami i s tehdy platnými právními normami, a nadto lituje, že bylo na základě zákona č. 115 z 8. května 1946 umožněno nepohlížet na tyto excesy jako na bezprávné a že následkem toho nebyly tyto činy potrestány.

Obě strany se shodují v tom, že spáchané křivdy náležejí minulosti, a že tudíž zaměří své vztahy do budoucnosti. ... Obě strany proto prohlašují, že nebudou zatěžovat své vztahy politickými a právními otázkami pocházejícími z minulosti.

Česko-německá deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji ZDE

Štěpán Kotrba: Sieg heil, Herr Uhl ZDE

"Byla jsem o víkendu v Norimberku, jen abych propagovala naše noviny. A dost lidí se mě tím ptali, co těm novinám (čtrnáctideník německé menšiny v ČR) říkají Češi. A když jsem řekla, že vǔbec nic, jen jim dávají roční dotaci, byli úplně v šoku", poznamenává novinářka Alexandra Mostyn.

0
Vytisknout
5508

Diskuse

Obsah vydání | 31. 5. 2012