Kongresová studie: Veřejný dluh USA se vymyká kontrole

6. 6. 2012

čas čtení 2 minuty

V úterý zveřejněná studie nadstranické agentury Congressional Budget Office konstatuje, že pokud se na stávající politice nic nezmění, v příštích pětadvaceti letech veřejný dluh USA dosáhne dvojnásobku HDP. To by způsobilo pokles míry úspor, zvýšilo úrokové sazby, vynutilo si masivnější vypůjčování v zahraničí a snížení domácích investic - v důsledku toho by byly podvázány příjmy a HDP. Kromě toho růst dluhu může vést ke zdražení dluhové služby, jež si může dále vyžádat zvýšení daní, k omezení vládou poskytovaných benefitů a služeb, může se omezit možnost politiků reagovat na nepředvídané výzvy typu ekonomických a finančních krizí. Zvyšuje se pravděpodobnost náhlé fiskální krize, při níž vláda ztratí schopnost půjčovat si na přijatelný úrok.

Pokud se nezmění daňové sazby a zákonodárci neomezí mandatorní výdaje, veřejný dluh vzroste ze 70% HDP na konci roku 2012 až na 100% HDP na konci další dekády.

"Poté bude narůstající nerovnováha mezi výnosy a výdaji kombinovaná s prudce rostoucími úroky rychle posouvat dluh na vyšší a vyšší úroveň," píše CBO. "Podíl dluhu na HDP překročí historické maximum, 109%, v roce 2026, a v roce 2037 se bude blížit 200%."

Americká ekonomika bude v příštích dekádách kvůli stárnutí obyvatelstva čelit historické výzvě. Početná generace poválečného baby boomu (1945-1960) odejde do penze a podstatně tak navýší podíl osob pobírajících dávky ze systému důchodového a zdravotního pojištění. Ale také rozhodnutí o daňové politice bude mít na úroveň zadlužení vážný dopad.

Zpráva mapuje dvě rozdílné potenciální vývojové trajektorie, včetně varianty, v níž federální dluh bude díky vysokým daňovým výnosům a nižším výdajům na nezdravotnické programy po příštích pětadvacet let postupně klesat až na 53% HDP.

Ve druhém scénáři příjmy v zásadě stagnují a výdaje rostou kvůli stárnutí populace a nárůstu zdravotních výdajů. Ty by mohly mezi roky 2012-2037 narůst z 5% až na dvojnásobek - a růst bude dále pokračovat.

Studie proto zdůrazňuje potřebu navést federální rozpočet na "udržitelný fiskální kurs". Neexistuje však shoda mezi stranami, jak toho dosáhnout: Republikáni tvrdě upřednostňují škrty, kdežto Demokraté hovoří také o nutnosti navýšení příjmů.

Studie The 2012 Long-Term Budget Outlook (pdf): ZDE

0
Vytisknout
6674

Diskuse

Obsah vydání | 7. 6. 2012