Antabus: naděj pro léčení rakoviny?

14. 6. 2012 / Boris Cvek

čas čtení 6 minut

Projekt "Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost" CZ.1.07/2.3.00/20.0062 "Levný lék antabus jako protinádorové léčivo: mechanismus účinku a klinické testy" byl zahájen na Katedře buněčné biologie a genetiky pod vedením profesora Zdeňka Dvořáka 1. září 2011. Smyslem projektu, a tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky, je rozvinout spolupráci mezi týmem z naší laboratoře a pracovišti v USA za účelem rozvoje vzdělávání nás i našich studentů."

Nejužší jádro našeho týmu představuje Zdeněk Dvořák, já, studenti bakalářského studia buněčné a molekulární biologie, kteří u mne vypracovávají bakalářské/magisterské práce (zejména student Zdeněk Škrott) a čerstvý absolvent magisterského studia Jindřich Sedláček, který se stará o naší laboratoř. Základní rámec rozvoje našeho vzdělávání je tematika, o níž jsem do Britských listůvícekrát psal, totiž možnost uvedení levného léku antabusu do protinádorové terapie.

O náš příspěvek k řešení této tematiky mají zájem některá pracoviště v USA a díky tomu s nimi můžeme spolupracovat. Vzdělání v biomedicínských oborech má v zásadě dvě základní stránky: teoretickou a laboratorní. Vedeme studenty k tomu, aby pochopili souvislosti, rozuměli aspoň přibližně mechanismu vývoje nových léků, klinickým testům, současné krizi v tomto vývoji a inovativním řešením, jaká před rokem navrhl šéf NIH Collins. Kromě toho se musí naučit orientovat ve velmi složité a velmi rychle se vyvíjející problematice degradace buněčných proteinů. Učí se sledovat nejnovější výsledky a zažívají "horskou dráhu" vzestupu a pádu velkých hypotéz (např. dlouho tradované vysvětlení protinádorové aktivity léku bortezomibu tím, že zastavuje činnost tzv. jaderného faktoru kappaB, což bylo vyvráceno článkem harvardských vědců Hideshima et al. v časopise Blood v roce 2009).

Proto je naším úkolem také vypracovávat texty, které shrnují a objasňují výzkumnou problematiku, jíž se věnujeme, a publikovat je v mezinárodních, prestižních publikacích. Díky podpoře z našeho projektu tak byly financovány texty, které jsem napsal na pozvání editora časopisu Drug Discovery Today (v češtině lze název mého článku zformulovat takto: Neziskové léky jako spása pro světové zdravotní systémy) a editora jednoho dílu série knih Progress in Molecular Biology & Translational Science (název: Inhibitory proteazomu).

Na pozvání profesora V. Hořejšího jsme koncem října navštívili s prof. Dvořákem Ústav molekulární genetiky v Praze, kde jsem měl seminář o našem projektu.

O necelý měsíc později jsme byli na návštěvě u profesora Q. Ping Doua v Detroitu (Barbara Ann Karmanos Cancer Institute a Wayne State University), kde jsme diskutovali možnosti vědecké spolupráce a kde jsem měl také seminář o našem projektu.

Výsledkem byla návštěva profesora Doua v Praze a v Olomouci, zformulování programu pro vědeckou stáž našeho studenta Zdeňka Škrotta v Detroitu, kam student Škrott odlétá na tři měsíce 18. června. Bude se zde věnovat intenzivní laboratorní práci na studiu degradace vybraných buněčných proteinů v rakovinných buňkách. Na žádost profesora Doua a s mým souhlasem bude student Škrott také sepisovat společnou publikaci a bude jejím prvním autorem.

Aby se naučil psát vědecké publikace a prokázal porozumění tematice, které se věnuje, sepsal student Škrott během podzimu 2011 souhrnný článek na téma jeho bakalářské práce a tento článek byl přijat po mezinárodní oponentuře jako jeho prvoautorská publikace do časopisu Mini-Reviews in Medicinal Chemistry. V Detroitu by se měl výrazně zdokonalit v laboratorní práci i diskuzi svých vědeckých výsledků s tamním týmem. Po návratu do ČR probereme se všemi studenty, zahrnutými do projektu, vyhodnocení jeho pobytu a zejména zkušeností, které zlepší práci v naší čerstvě založené laboratoři, jež se věnuje v ČR poněkud neobvyklému tématu degradace buněčných proteinů a inhibice proteazomu.

Pro širší olomouckou komunitu, vědeckou i laickou, jsme pořádali v rámci našeho projektu zatím dva semináře, kterých se zúčastnili desítky posluchačů: první "Vědecká a laická spolupráce na uvedení antabusu do onkologické léčby" byl uskutečněn 10.12.2011 a druhý "The ubiquitin-proteasome pathway as a novel target of metal complexes for cancer therapy"

28.4.2012. První seminář v češtině vysvětlil vědeckou podstatu naší práce a její význam pro veřejnost (video z mého vystoupení lze nalézt ZDE).

O tomto semináři byla publikována reportáž na první straně Olomouckého deníku "Rakovina: pomůže antabus?" hned následující týden. Druhý seminář byl v angličtině a hlavním bodem programu byla přednáška profesora Doua, který jako první popsal mechanismus protinádorového účinku sloučeniny mědi a antabusu. O návštěvě profesora Doua v ČR jsem psal ZDE.)

Na začátku července letíme s profesorem Dvořákem do Kalifornie na California Institute of Technology na pozvání profesora Deshaiese. S profesorem Deshaiesem spolupracuji už od léta 2007 (tato spolupráce později získala širší mezinárodní rozměr). Smyslem návštěvy je probrat výsledky dosavadní spolupráce a její pokračování. V ideálním případě i stáž našeho studenta příští rok na tomto vysoce prestižním pracovišti. Profesor Deshaies mne pozval, abych měl seminář pro jeho skupinu a také aby diskutoval s jednotlivými členy jeho skupiny jejich výzkum a možné prolnutí jejich výzkumu s naší tematikou.

V září 2012 letíme na pozvání profesora Sukhatmeho na Harvard Medical School. Profesor Sukhatme a společnost GlobalCures, kterou založil se svou ženou, jsou průkopníci využívání starých, nepatentovatelných léků pro nová použití, zejména tedy proti rakovině. Kromě semináře o tom, co už je známo o antabusu a jeho mechanismu účinku, který budu mít pro skupinu profesora Sukhatmeho na Harvard Medical School, bude cílem tohoto pobytu naučit se něco více o možnosti klinických testů tohoto léku a rozšířit naše výzkumné možnosti do tzv. translační medicíny (uplatnění poznatků z laboratoře pro léčení pacientů). Profesor Sukhatme je jednou z klíčových osobností translačního výzkumu na Harvad Medical School. V ideálním případě by první větší klinické testy antabusu proti rakovině prsu měly proběhnout právě v Bostonu.

Internetové stránky našeho projektu: www.disulfiram.eu/

0
Vytisknout
10794

Diskuse

Obsah vydání | 15. 6. 2012