Saúdská Arábie vrací 1100 nigérijských poutnic domů

2. 10. 2012 / Miloš Kaláb

Koncem října se bude konat známá roční pouť muslimů (hadždž) do Mekky. Je povinností všech muslimů na celém světě, aby se aspoň jednou za svůj život této poutě zúčastnili. Mnozí poutnící navštěvují Saúdskou Arábii o několik dní až týdnů předem, aby si mohli prohlédnout jiné zajímavosti v této pozoruhodné zemi. Tato možnost ale byla právě odepřena více než tisíci muslimských žen z Nigérie, protože nesplnily jednu za základních povinností.

V Saúdské Arábii se zřejmě striktně dodržují lidská práva, jinak by ji přece nepovažovaly Spojené státy za svého spojence a přítele. Jen je tam asi jiný výklad osobní svobody. Skutečnost je taková, že žádná žena tam nesmí cestovat pokud není doprovázena mužem jako je její otec, bratr, strýc nebo manžel. V naprosto naléhavém případě smí cestovat pokud se prokáže písemným svolením svého mužského příbuzného. Takové podmínky platí i pro návštěvnice. V minulosti se udělovala výjimka zahraničním poutnicím starším 45 roků - v jejich případě stačilo, že podnikaly pouť se skupinou žen, kterou vedl mužský zaměstnanec cestovní kanceláře a doprovázel ji poutnický úředník.

Letos ale porušily nigerijské poutnice bezohledně tradice i příkazy a přiletěly na letiště ve městě Jeddah bez svých mužských příbuzných. Bezohledně proto, že nebraly ohled na výslovný příkaz, že všechny muslimské ženy z cizích zemí, které jsou mladší než 45 roků, smějí cestovat pouze v doprovodu mužského příbuzného. Navíc se ukázalo u několika žen, které jejich manželé doprovázeli, že neměly v pořádku své oddací listy a tedy nebylo bez nejmenších pochybností zřejmé, že jsou za svůj doprovod provdané. Pan Hatem bin Hassan Qadi, náměstek ministra pro poutníky prohlásil, že se nevyskytnul žádný důvod, proč by se mělo upouštět od dlouholetých tradic. Doufal, že všechny zahraniční komise pro pouť dohlédnou na to, aby všechny poutnice striktně vyhověly všem požadavkům ještě než nasednou do dopravního prostředku, který je měl do Saúdské Arábie dopravit. Pochopitelně je to vina oněch poutnic, že nemohou být bez mužského doprovodu přijaty a naopak musí být vráceny do země, z níž přicestovaly, v tomto případě do Nigérie.

Vracení poutnic ještě před vykonámím poutě vytvořilo podmínky pro diplomatickou konfrontaci. Nigérijská komise pro pouť hadždž připomíná dohodu, podle níž mají nigérijské ženy výjimku z uvedeného nařízení a proto posílá do Saúdské Arábie delegaci, aby urovnala neshody. Pan Hatem bin Hassan Qadi naopak tvrdí, že vina za vzniklou situaci je na nígérijské straně.

Agentura The Associated Press, která zprávu přinesla, upozornila na další omezení svobody žen v Saúdské Arábii. Každá saúdsko-arabská žena studující v zahraničí musí být doprovázena mužským příbuzným po celou dobu svého studia. Ve státních nemocnicích nesmějí být operovány ženy, které nemají písemné svolení svého manžela, že s operací souhlasí. Výjimkou je pouze ohrožení života ženy, kdy není možné svolení manžela včas získat. Z toho je vidět, že se saúdsko-arabské ženy těší jinému druhu svobody, než je ve světě zvykem.

0
Vytisknout
4834

Diskuse

Obsah vydání | 2. 10. 2012