Blíží se volby, co s tím?

5. 10. 2012 / Milan Valach

čas čtení 2 minuty

Milan Valach Můj článek Soudruzi, blíží se volby! ) vyvolal řadu reakcí. Článek končil výzvou, jež se dá stručně shrnout ve třech bodech:

1) jít k volbám

2) volit ty strany, které prosazují přímou demokracii

3) pokud se Vám žádná nelíbí, odevzdat neplatný hlas

Na závěr článku odkazuji k výzvě, kde je přesně řečeno, co to je neplatný hlas:

odevzdání volebního lístku přetrženého na dvě půlky v úřední obálce ZDE

Jak by mohla masová účast na této kampani zamíchat s volebními výsledky, vysvětlil na základě jednoduché matematiky pan Kyslinger v článku "Smysl, či nesmysl"

Z jiného pohledu mi totéž napsal jeden čtenář:

"- pokud vyberu stranu v mých očích nejhorší a odevzdám její přetržený lístek, pak bude neplatný

- to znamená, že nedojde k přidání hlasu této straně tak, jako by tomu bylo v případě, že bych se voleb nezúčastnil vůbec

- tím vlastně onu "přetrženou" stranu poškodím, neboť NESNÍŽÍM počet voličů a tím nepřidám žádné straně hlas."

(Pozn. JČ: Zneplatnění vašeho volebního lístku posílí strany, které jste nevolili, i když jim váš hlas nebude přerozdělen.)

Je velmi pozoruhodné, že několik kritických reakcí, které se na BL objevily, zcela pomíjí první dva body a zásadním způsobem dezinterpretují bod třetí.

Zdůrazňoval jsem, že pokud žádná strana z těch, které prosazují přímou demokracii, nemá důvěru voliče, má jako poslední možnost odevzdat neplatný hlas a tím dát najevo svůj nesouhlas s celým tímto systémem tzv. zastupitelské demokracie.

Reakce některých čtenářů mne přivedla k pochopení, že jsem na jeden význam této kampaně zapomněl. Odpor k současné vládní koalici je mezi občany značný. Lze oprávněně předpokládat, že hodně z těchto rozhořčených občanů půjde k volbám a z čistého zoufalství budou volit nějakou opoziční či prostě jen nevládní stranu. Výzva k vhazování neplatných hlasů dává další, jak se zdá, velmi populární možnost.

Ovšem tím klesne počet protestních hlasů odevzdaných "nevládním" stranám. Pokud by hodnověrně prosazovaly změnou politického systému a posílení práv občanů, nebyl by to problém.

Vždyť jsem vyzýval k volbě těch stran, které prosazují přímou demokracii. Ale pokud jsou to strany a kandidáti, kteří chtějí jen zaujmout výhodná místa v mocenské hierarchii uvolněná poraženými stranami vládní koalice, pak to problém je. Výzva k odevzdávání neplatných hlasů totiž ohrožuje naplnění jejich mocenských ambicí. A proto: Občane, vol s rozmyslem.

0
Vytisknout
6579

Diskuse

Obsah vydání | 5. 10. 2012