Má Ivan Klíma morální právo podepisovat antikomunistické dopisy?

21. 11. 2012

čas čtení 2 minuty

Vážená redakce,

otevřený dopis výboru Českého centra Mezinárodního PEN klubu hejtmanovi Jihočeského kraje proti jmenování členky KSČM krajskou radní pro resort školství mne neobyčejně pobavil a znovu mně odkryl hloubku našeho Absurdistánu, trvajícího již 23 let a zřejmě hned tak nekončícího, píše Milan Svoboda.

1/ Pod dopisem je podepsán jako místopředseda výboru Ivan Klíma, zřejmě známý spisovatel. Tohoto soudruha znám ze svého skoro ještě dětství v Praze - Vršovicích, kde tehdy, počátkem 50. let bydlel v našem sousedství a navštěvoval tehdejší gymnázium v Kodaňské ul.; bylo mu tehdy, odhaduji, skoro 20 let. Působil i na tehdejší poměry poněkud panoptikálním dojmem, když chodil od pondělka do pondělka včetně sobot a nedělí v tmavomodré svazácké košili. Jak říkám, i tehdy, v době největšího komunistického běsnění, sloužil mně a mým kamarádům, tehdy 14 až 15tiletým, pro srandu.

Vím, že v r. 1967, v předvečer "Pražského jara" přednesl na sjezdu čs. spisovatelů významný pokrokový projev, za který byl v době normalizace různě šikanován. Nevzpomínám si však, že by se byl kdy před r. 1989 jednoznačně distancoval od zločinů KSČ z doby, kdy tak horoucně nosil jejich mládežnický identifikační znak. Ptám se: má s. Klíma morální právo se podepisovat pod shora zmíněný otevřený dopis?

2/ Již 23 let máme všichni plná ústa svobody a demokracie. Když však ve svobodných a demokratických volbách uspějí komunisté, rázem je zle. Nedávné události v Českých Budějovicích resp. v Třeboni stejně jako dopis PEN klubu to dokládají zcela přesvědčivě. Ptám se: jsme skutečně schopni a ochotni přijmout svobodu a demokracii, nebo jen když se nám to hodí do krámu?

S pozdravem

Milan S v o b o d a , Praha 3

0
Vytisknout
7937

Diskuse

Obsah vydání | 23. 11. 2012