Vadí mi, že je Schwarzenberg čisté simulakrum. Neexistuje. Je to podvod.

15. 1. 2013 / Jan Čulík

čas čtení 1 minuta

Miloš Zeman je možná kontroverzní, ale v podstatě víme, s kým máme co do činění. Skutečně nebezpečné na Schwarzenbergovi je to, že česká "kulturní fronta" a pražská média z něho vytvořila pozoruhodně ryzí ukázku simulakra, lži, náhražky, mytologie, virtuálního faktu, který nemá vůbec nic společného se skutečností. V tom pražští kulturní činitelé daleko překonali propagandu někdejšího komunistického režimu, protože úspěšně vytvořili entitu, která vůbec neexistuje.

Citujme z Wikipedie, co o simulakrech napsal francouzský postmoderní teoretik Jean Baudrillard:

V osmdesátých letech se začal Baudrillard zabývat metodou zprostředkování informací a hromadnými komunikačními prostředky. Obrátil svou pozornost k Marshallu McLuhanovi a rozvinul jeho myšlenky o tom, jak je podstata vztahů ve společnosti určována formou komunikace, které společnost používá. Baudrillard definoval koncept simulakra jako negaci pojmu skutečnosti, jak jí běžně rozumíme. Baudrillard argumentuje, že v současnosti realita vůbec neexistuje.

Společnost je založena na vytváření mýtů, které neexistují. Všechno kolem nás je založeno na odkazech k věcem, které neexistují, na odkazech k tzv. hyper-realitě. Historicky vzato existuje simulakrum od dob renesance, kdy bylo simulakrum poprvé definováno jako podvod - byli to lidé či předměty, kteří - které - předstírali, že představují něco skutečného (například, vznešenost, svatost, aristokratickou výlučnost) - vlastnosti, které neexistují. V současnosti vládne dominantní simulakrum, vzor, který neodkazuje na nic a neustále se kopíruje a sám už je kopií původního podvodu.

Schwarzenberg ve své údajné volební podobě je nejintensivnější ukázkou simulakrové lži, jaká snad byla kdy vytvořena.

Jean Baudrillard ZDE

Jan Čulík, Jaký je dnešní svět: Postmodernismus ZDE

Pozn. JČ: Václav Umlauf upozornil, že psal o Schwarzenbergovi jako o simulakru už dne 13. ledna 2013 ZDE

0
Vytisknout
28801

Diskuse

Obsah vydání | 17. 1. 2013