Proč volili Karla Schwarzenberga jeho podporovatelé?

17. 1. 2013 / Hynek Jeřábek

čas čtení 3 minuty

Názory vyjádřené podporovateli Karla Schwarzenberga na stránkách www.volimkarla.cz

Shrnuli jsme důvody, proč Karla Schwarzenberga volili jeho podporovatelé. Přepsali jsme je ze stránky www.volimkarla.cz, na níž jeho podporovatelé píší v krátkých vyjádřeních, proč jej budou volit jako presidenta republiky. Je možno najít několik skupin důvodů této volby: jsou to obecné vlastnosti kandidáta, jeho morální vlastnosti, jeho minulá činnost a vztah k občanům, ke světu, k naší zemi a její budoucnosti.

Příkladem obecných vlastností přisuzovaných Karlu Schwarzenbergovi jsou vlastnosti: "má zachován zdravý rozum", "je inteligentní", "sympatický", "má smysl pro humor"; příkladem jeho minulé činnosti může být to, že přispěl k návratu demokracie, pomáhal těm, kteří zde byli zavřeni. Vztah Karla Schwarzenberga k občanům, k naší zemi a její budoucnosti vyjádřil jeden z jeho podporovatelů slovy: "obdivuji Karlovu vůli vrátit lidem zpět jejich čest a pravé hodnoty". Jiný zdůraznil jeho "službu státu", další, že "se nebojí a nebál udělat pro naši milovanou zemi vše dobré". Vztah Karla Schwarzenberga k naší budoucnosti vyjádřila jedna z jeho podporovatelek slovy: "věřím, že to, co říká, se bude ze všech sil snažit dodržet".To, že Karlu Schwarzenbergovi věří, patřilo k nejsilnějším a nejčastějším vyjádřením jeho přesvědčených budoucích voličů. Podporovatelé Karla Schwarzenberga by také rádi měli presidenta bez komunistické minulosti.

To, že má Karel Schwarzenberg vztah ke světu, jeho podporovatelé a podporovatelky vyjadřovali tím, že "má kontakty v zahraničí", "je tam známý a respektovaný", že "má velkou mezinárodní prestiž" a může tedy pro naši zemi na mezinárodním poli mnoho udělat.

Základem důvěry voličů v Karla Schwarzenberga je jejich přesvědčení, že své krédo a hodnoty, které vyznává, bere na výsost vážně. Proto soustředíme nyní podrobnější rozbor výroků jeho podporovatelů na morální vlastnosti, pro něž Karla Schwarzenberga volili.

Pozn.: K analyze použito dat z www stránky : http://www.volimkarla.cz/podporovatele/ Analýza prvních pěti set výroků podporovatelů je provedena programem www.wordle.net Podporovatelé hodnotí morální vlastnosti Karla Schwarzenberga ve čtyřech hlavních směrech:

1) Pozitivně hodnotí jeho charakterové vlastnosti. Je správné jej zvolit presidentem, protože je čestný, spravedlivý, upřímný, férový, poctivý. Prokazuje zodpovědnost, má morální kredit, nic nehraje, a má morální autoritu.

2) Podporovatelé hodnotí také jeho vztah ke druhým lidem. Je slušný, seriózní, důvěryhodný, nelže, nekrade.

3) Jeho vystupování mezi lidmi je možno charakterizovat jeho "lidskostí", "skromností" a "otevřeností".

4) A konečně jeho lidskou statečnost vyjadřují podporovatelé Karla Schwarzenberga slovy: "Má pevné zásady, nebojí se, staví se k problémům čelem", "neuhýbá, stojí si za svým názorem, je přímý", "je zásadový", "je odvážný". A v konkrétní podobě pak jedna z jeho podporovatelek použila charakteristiku, která se ke Karlu Schwarzenbergovi také velmi hodí: je podle ní "nezkorumpovatelný".

0
Vytisknout
11827

Diskuse

Obsah vydání | 18. 1. 2013