O "cizáckých" prezidentských kandidátech

17. 1. 2013 / Karel Dolejší

čas čtení 2 minuty

Problém na který upozorňují Jan Čulík a Čestmír Kubát - konflikt loajalit prezidentských kandidátů s dvojím občanstvím - se v České republice neřeší poprvé. Během poslední nepřímé volby bylo dvojí občanství Jana Švejnara kuloárně využíváno k podkopání jeho vyhlídek na zvolení ve prospěch Václava Klause. Nikdo se nepokusil Švejnarově kandidatuře formálně zamezit, poukaz na jeho americké občanství nicméně fungoval coby "pavlačový" nástroj podkopávání jeho kredibility. Jak známo, tato strategie byla úspěšná.

Přitom by v zásadě ze strany kandidáta stačilo tak málo: Veřejně prohlásit, že v případě zvolení se druhého občanství samozřejmě vzdá, aby potenciální konflikt loajalit udusil hned v samotném počátku.

Nepředpokládám, že Karel Schwarzenberg něco takového světu oznámí, ani neočekávám, že se švýcarského občanství fakticky vzdá alespoň před prezidentskou přísahou. Počínaje nesplněnými sliby v kauze Čunek mu přece v jeho politické kariéře opakovaně prochází naprosto cokoliv, čtvrtina národa ho miluje a podstatná část ostatních ho považuje přinejmenším za spasitele před přízrakem jezevce z Vysočiny. Schwarzenberg ví, že mu úplně stačí chrnět a nechat se zvolit.

Co se týče Jiřího Dienstbiera s občanstvím americkým, považuji za poměrně zajímavou otázku, proč jeho straničtí protivníci touto kartou otevřeně nehráli daleko dříve. (Že se s ní hrálo v kuloárech a na uzavřených e-mailových rozesílačích až hanba, o tom myslím netřeba pochybovat.) Domnívám se, že oficiální mlčení o této záležitosti podporuje mou hypotézu, podle níž překvapivě snadný souhlas Dienstbierových politických nepřátel s prezidentskou kandidaturou byl předem zamýšlen jako past uzavírající jeho politickou kariéru, do níž ambiciózní místopředseda ČSSD vcelku bezstarostně nakráčel.

Jinak samozřejmě vězíme až po uši v poměrech definovaných českým úředním šimlem: Nikdo kandidátovi oficiálně nesdělí, že udělal chybu a existuje ústavní překážka převzetí funkce z jeho strany, ale tento fakt je proti němu používán ze zálohy, fakticky jen proto, aby se napomohlo kandidatuře jiné.

0
Vytisknout
7822

Diskuse

Obsah vydání | 18. 1. 2013