Město Benešov je v exekuci kvůli neposkytnutí informací žadateli

23. 1. 2013

čas čtení 3 minuty
Tisková zpráva advokáta Roberta Cholenského

Okresní soud v Benešově nařídil exekuci na město Benešov za to, že jeho městský úřad odmítl poskytnout informace o výši platu a mimořádných odměn tří svých zaměstnanců. Těch se už více než roky marně domáhá Petr Pohůnek z Divišova. Město až do skončení exekuce nesmí nakládat se svým majetkem a pokud úřad neposkytne informace ani nyní, je exekutor oprávněn přinutit ho k tomu ukládáním pokut v rostoucí výši. Kromě toho bude Benešov muset zaplatit žadateli nemalé náklady řízení a exekutorovi náklady exekuce.

Petr Pohůnek požádal v listopadu 2011 o informace týkající se platů tří zaměstnanců bene­šovského městského úřadu, tajemnice Mgr. Bc. Miluše Stibůrkové, vedoucího odboru životního prostředí Ing. Tomáše Heřmánka a vedoucího odboru dopravy Pavla Vohralíka. Úřad jeho žádost odmítl a toto rozhodnutí potvrdil i Krajský úřad Středočeského kraje. Krajský soud v Praze však vloni v září obě rozhodnutí zrušil a nařídil úřadu požadované informace žadateli poskytnout. Protože ani poté městští úředníci svůj názor nezměnili, nezbylo P. Pohůnkovi než podat návrh na nařízení exekuce, jemuž krátce po Novém roce soud vyhověl.

Není to první případ, kdy se některá obec dostala kvůli neplnění povinností plynoucích ze zákona č. 106/1999 Sb. do exekuce. Vůbec první byly jihomoravské Hajany u Brna, které poslal právní aktivista Tomáš Pecina v r. 2007 do exekuce hned dvakrát, a o dva roky později se tentýž žadatel domohl informací až v exekuci v případě obce Žďár u Mnichova Hradiště a města Karlovy Vary. Informace týkající se systému přidělování tzv. "mafiánských" espézetek v Praze musel počátkem roku 2011 vymáhat v exekuci další žadatel, Jakub Sedláček.

"Arogance úředníků, kteří se nepodvolí ani autoritě soudního rozsudku, je obtížně pochopi­telná," říká advokát Mgr. Robert Cholenský, který Petra Pohůnka v této věci zastupuje. "Přece nemohli očekávat, že se můj klient svých práv jen tak vzdá a na splnění rozsudku nebude trvat!" Spokojen s rozhodnutím je i žadatel, který konečně dostane ty informace o odměnách úřed­níků, kterých se už přes dva roky bez úspěchu domáhá. Podobně se vyjádřil i Oldřich Kužílek, jeden ze spoluautorů zákona o svobodném přístupu k informacím a ředitel obecně prospěšné společnosti Otevřená společnost, o. p. s. Ta Pohůnkův případ dlouhodobě sleduje.

O. Kužílek upozorňuje, že mnohé obce se v otázce poskytování informací o výši odměn svých zaměstnanců stále přidržují stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů a ministerstva vnitra, jemuž však správní soudy nepřisvědčily a označily je za mylné.

0
Vytisknout
5052

Diskuse

Obsah vydání | 24. 1. 2013