Informace z rakouského tisku:

Schwarzenberg čeká podle své advokátky na moment "politické prosaditelnosti restituce", aby získal majetek zabavený roku 1947

23. 1. 2013

čas čtení 3 minuty
Hovoří se o znovuzískání majetku hlubockých (nikoli orlických) Schwarzenbergů, rodiny, do které byl Karel Schwarzenberg adoptován - obrovského, zejména jihočeského majetku, který byl roku 1947 znárodněn zákonem národního shromáždění, známým jako lex Schwarzenberg.

Nevlastní sestra Schwarzenberga von Pezoldová se domáhala přepuštění Schwarzenbergova rakouského majetku s tím, že se její nevlastní bratr nedostatečně domáhá získání starých majetků v ČR, jak ho k tomu zavazovala závěť strýce a adoptivního otce Heinricha Schwarzenberga. Procesy se táhly zhruba 12 let. Se svou žalobou však von Pezoldová nakonec roku 2012 neuspěla, píše Matěj Sedláček.

V souvislosti s procesem ve Vídni se v listopadu 2012 Schwarzenbergova advokátka Christa Friesová vyjadřovala do tisku. Uvedla, že není Schwarzenbergova vina, že se mu k celému majetku nepodařilo dostat, ale že tomu v současnosti objektivně brání právní situace v ČR. V případě, že by právní situace dovolila něco jiného, Schwarzenberg by se majetku domáhal - podle vyjádření jeho advokátky Christy Friesové v rakouském časopise Format "Karel Schwarzenberg už vícekrát prohlásil, že bude aktivní" (tj. ve snaze získat majetek hlubockých Schwarzenbergů) "pokud právní stav něco připustí".

Zde je originální znění (Format, č. 45/2012 z 09.11.2012, 32-33): "Für Schwarzenbergs Anwältin Christa Fries ist mit dem Urteil endgültig bewiesen, dass es im Moment wenig Sinn macht, die Restitution in Tschechien voranzutreiben, weil die dortige Lex Schwarzenberg - vergleichbar mit den Habsburger-Gesetzen in Österreich - schlicht verfassungskonform ist. Der Politiker Karl Schwarzenberg hat jedoch schon mehrfach erklärt, er werde aktiv werden, sollte es die Rechtslage irgendwann zulassen."

Sám Schwarzenberg o majetku hlubocké primogenitury o několik měsíců dříve v interview pro rakouský týdeník News (č. 3 z 19.01.2012) prohlásil: "Bezpochyby bylo vyvlastnění mého strýce (ve skutečnosti adoptivního otce - pozn. překl.) sviňárna. Ale v tomto momentě znám své krajany a náladu, jaká tam (tj. v ČR - pozn. překl.) je - nedá se s tím nic dělat. Musíme akceptovat normativní sílu faktického."

Originál: "Kein Zweifel, dass die Enteignung des Onkels eine Sauerei war. Im Moment kenne ich meine Landsleute und die Laune dort - da ist nichts zu machen. Man muss die normative Kraft des Faktischen akzeptieren." (News, č. 3 z 19.01.2012)

Už zmíněná Schwarzenbergova advokátka Christa Friesová, kterou týdeník News oslovil rovněž v lednu 2012, k tomu tehdy téměř bezelstně řekla: "Karl von Schwarzenberg odsunul další snahy (tj. o získání majetku z roku 1947 - pozn. překl.) na později, aby - jak nám to naopak předvádí Frau von Pezold - neobtěžoval mnoha nesmyslnými řízeními veřejné mínění a dobrou vůli úřadů a soudů, ale aby raději počkal na okamžik, kdy bude (tj. v ČR - pozn. překl.) restituce politicky prosaditelná - podívejte se na nacisty ukradené umělecké předměty a na teprve nyní otevřenou možnost jejich restituce v Rakousku."

Originál: "Karl von Schwarzenberg hat weitere Bemühungen auf später verschoben, um nicht, wie von Frau von Pezold vorexerziert, durch zahllose sinnlose Verfahren die öffentliche Meinung und den guten Willen der Behörde und Gerichte zu strapazieren, sondern lieber auf den Moment zu warten, in dem eine Restitution politisch durchsetzbar ist, siehe Nazi-Raubkunst und die erst jetzt möglich gewordene Restitution in Österreich." (News, č. 3 z 19.01.2012, s. 104-107).

0
Vytisknout
18744

Diskuse

Obsah vydání | 25. 1. 2013