K videím, jaká vznikají na internetu, se už opravdu nedá dodat nic

24. 1. 2013 / Jan Čulík

čas čtení 4 minuty

Všechno už bylo řečeno. Čtenáři a autoři nám dál posílají příspěvky, proč volit či nevolit toho či onoho kandidáta, jenže je odmítáme, protože všechny argumenty už byly vysloveny.

Nejpozoruhodnějším a nejnebezpečnějším rysem těchto voleb je však především mediální kampaň pro Karla Schwarzenberga, která projevuje vysoké rysy iracionality. Pohled na stárnoucí osazenstvo irelevantního pražského PEN Klubu, které odhodlaně třaslavým hlasem zpívá "Kníže má k lidu blíže" na nápěv stalinské písně "Teď už máme, co jsme chtěli", je zcela absurdní. Člověk měl v minulosti pocit, že si těchto lidí může vážit kvůli jejich intelektuální potenci, když jsou to snad spisovatelé. Teď to úplně zmizelo. Co se stalo s českou společností, že její někdejší intelektuální avantgarda opustila hrdé plebejské demokratické principy, které českou společnost kdysi charakterizovaly, a vzývá "aristokratičnost" údajného "knížete"? Který samozřejmě "blíže" k lidu nemá, za jeho žoviální maskou se skrývá naprostý nezájem o českého občana, politická turistika a bezmyšlenkovité schvalování požadavků mocných, které poškozují českou společnost. K jakým mentálním krokům museli tito příslušníci "inteligence" přistoupit, aby se z nich stala tato nemyslivá karikatura? Co ty lidi motivuje, aby ze sebe veřejně udělali nekritické idioty? Je to nesmírně zajímavé.

Z ukázek druhých dvou videí vyplývá totéž. Jak na to upozornil Jiří David, kampaň pro Schwarzenberga se stala popkulturním jevem. Kampaň zneužívá povrchně nejrůznějších, často zcela protikladných, prvků současné populární kultury, zbavuje je obsahu a zaměřuje je bez jakéhokoliv myšlenkového kontextu na podporu Karla Schwarzenberga. Reklamní kampani se podařilo u některých lidí v českém prostředí vytvořit představu, že popkulturní podpora Karla Schwarzenberga je prostě módní, a kdo chce být v módě, podporuje Karla. Z videí však vyplývá úplně jasně, že skutečná postava Karla Schwarzenberga prostě té kampani vůbec neodpovídá, reálné záběry "Karla", ošívajícího se, váhajícího, stárnoucího, necharismatického a nefotogenního člověka se do popkulturní kampaně vůbec nehodí. Fascinující je, že stoupencům "Karla" to nevadí - jsou úplně mimo realitu.

Že například Schwarzenberg na ministerstvu zahraničí toleroval korupci a nehnul prstem, když byl z ministerstva vyhozen Jakub Klouzal, který ji zdokladoval. No a co? Stoupencům Karla Schwarzenberga to nevadí, že budou mít takového prezidenta. Klouzalovo video, upozorňující na tyto skutečnosti je téměř zcela ignorováno. Přitom třeba v Británii by ministr, který na svém ministerstvu toleruje korupci, rychle skončil ve vězení, jak to dokládají osudy různých policejních činitelů a novinářů z Murdochova impéria.

Problém ovšem je, že o těchto věcech můžeme zde racionálně psát znovu a znovu - nebude to mít žádný vliv. Lidé, kteří podporují Karla Schwarzenberga, nejsou přístupni logickým argumentům. Argumentovat logicky je zbytečné - nepochopí to. Je to házení hrachu na zeď. Diskurs probíhá jinudy než prostřednictvím logického myšlení. S logickým myšlením či s fakty se tato podpora nikdy nesetká.

Už jsme tady mnohokrát psali, a potvrdil to i Václav Bělohradský, že bez ohledu na výsledky voleb je tato prezidentská předvolební kampaň obrovským úspěchem mediální manipulace. Úroveň velké části české populace je dnes tak nízká, že jsou tito lidé naprosto nepřístupní jakékoliv logické argumentaci, takže podléhají sugesci uměle vytvořených simulaker přesně podle potřeby a záměrů mediálního průmyslu.

Je to velmi špatná zpráva pro věc demokracie v České republice: Je zjevné, že se lidi nechají bezmyšlenkovitě mediálně zmanipulovat, o argumenty vůbec nejde, tito lidé prostě nejsou zvyklí na to být informováni o věcných skutečnostech a budou bez znalosti věci rozhodovat emocionálně proti vlastnímu zájmu. Už se tak vlastně stalo a je to nenapravitelné, když se do druhého kola voleb dostali Schwarzenberg a Zeman.

Výhledy České republiky nevidím příliš dobře. Soudě podle této prezidentské kampaně, občané nejsou vůbec schopni střízlivě zhodnotit svou situaci a bránit svá práva. Chudnoucí a ožebračovaná Česká republika bude zřejmě i v budoucnosti pod vlivem mediálních kampaní nadšeně hlasovat pro osoby, které ji budou dále bezostyšně ožebračovat.

0
Vytisknout
12029

Diskuse

Obsah vydání | 25. 1. 2013