Český rozhlas: Glosa Adama Drdy byla aktivistická a urážlivá

4. 2. 2013

čas čtení 3 minuty
tisková zpráva Českého rozhlasu

Praha 4. 2. 2013

S ohledem na informace, které se v posledních dnech objevily v médiích k situaci kolem glosy Adama Drdy, odvysílané Českým rozhlasem, vydává Český rozhlas toto prohlášení.

Stanice Českého rozhlasu Rádio Česko odvysílala dne 14. 1. 2013 glosu autora Adama Drdy, jejíž přepis uveřejnila též na svých webových stránkách. Vedení stanice následně vyhodnotilo tento příspěvek jako neodpovídající pravidlům předvolebního vysílání Českého rozhlasu, a proto byl text glosy z webových stránek stažen. Vedení Českého rozhlasu dále sankcionovalo editora vysílání a šéfredaktora Rádia Česko za porušení pravidel předvolebního vysílání.

Problém citované glosy nespočívá v tom, že v ní její autor prezentuje svůj názor a pohled na politickou scénu a českou společnost. Problematická je zásadně forma, jakou autor svůj názor prezentuje. Autorův příspěvek je aktivistický a urážlivý směrem k velké části obyvatel České republiky. Podle přesvědčení vedení Českého rozhlasu není možné ve vysílání rádia veřejné služby šířit podobné myšlenky, v náznacích vedoucí až k politické diskriminace či zákonem zakázanému podněcování k nenávisti z důvodů politického nebo jiného smýšlení.

Český rozhlas poskytuje a bude poskytovat svůj prostor pro široké spektrum názorů. Činil tak i během předvolebního vysílání před prezidentskou volbou. Ve vysílání Radiožurnálu, Rádia Česko i Českého rozhlasu 6 vystupovali nejrůznější komentátoři i politologové, z nichž mnozí také prezentovali svůj názor a pohled nejen na svět, ale i na aktuální předvolební dění v ČR. Toto považuje Český rozhlas za správné a žádoucí. Pro aktivismus a urážení obyvatel ČR ovšem ve vysílání Českého rozhlasu místo být nesmí. Bez ohledu na to, v čí prospěch a v čí neprospěch by takové názory byly vysílány.

Celou záležitost řešilo vedení stanice i vedení Českého rozhlasu více než týden před druhým kolem prezidentské volby, rozhodně tedy nejde o reakci na vítězství konkrétního prezidentského kandidáta. Tento postup by byl shodný, ať by šlo o jakéhokoliv kandidáta. Nejedná se rovněž o reakci na stížnost adresovanou Radě Českého rozhlasu v této věci.

Český rozhlas je nezávislé médium a svoji editorskou politiku si určuje výhradně s ohledem na zákon a další normy, které se na jeho vysílání vztahují. Jimi jsou nejen zákon o Českém rozhlasu, ale i Kodex Českého rozhlasu a v předvolební době též speciálně přijatá Pravidla předvolebního vysílání. Český rozhlas tak má pro své vysílání mnohem přísnější pravidla než soukromí vysílatelé. Pokud dojde k pochybení, řeší je Český rozhlas podle těchto pravidel z vlastní iniciativy bez ohledu na stížnosti Radě ČRo a bez ohledu na osobu stěžovatele.

Český rozhlas bude i nadále s autorem Adamem Drdou spolupracovat. Tato událost zároveň nemá a nebude mít vliv na pořad Příběhy 20. století, který Český rozhlas vysílá.

0
Vytisknout
7444

Diskuse

Obsah vydání | 5. 2. 2013