"Bože, jak hluboko jsem klesla"

31. 7. 2013 / Petr Sak

čas čtení 7 minut

je název starého italského filmu a zvolání krásné, leč v manželství sexuálně frustrované ženy. Tento výkřik se mi vybavuje při sledování české politiky, v poslední době zvláště projevů Miroslavy Němcové.

Na naprostou většinu míst ve státní správě je předepsanou kvalifikací vysokoškolské vzdělání. Pokud si pracovník na takovémto místě nedoplní vysokoškolskou kvalifikaci, tak si místo neudrží. Skloubit rodinu, zaměstnání a studium není snadné. V současnosti studuje na vysokých školách tisíce lidí v takovéto situaci. V české demokracii ani kvalifikační požadavek neplatí pro všechny. V českém státě platí zvláštní logika, čím vyšší a odpovědnější pozice, tím méně je potřeba kvalifikace a vzdělanost. A na té úplně nejvyšší pozici už není potřeba vzdělanost a kvalifikace vůbec žádná, tedy alespoň podle politiků ODS a TOP 09.

Po tom, co pravicové strany kandidovaly na presidenta člověka, u něhož jsou pochybnosti i o maturitě, nominují na nejvyšší výkonnou pozici ve státě -- předsedu vlády -člověka, který na svých osobních stránkách uvádí vzdělání Střední zemědělská a technická škola, snad s maturitou. Po ukončení školy pracovala v Českém statistickém úřadě jako referentka. Je otázkou, zda již na tomto postě měla požadovanou kvalifikaci.

Funkce vysokoškolského vzdělání není pouze v osvojení odborných znalostí, ale také v kultivaci myšlení, osvojení systémového přístupu, schopnosti vidět jevy v souvislostech, rozvoji analytického a komplexního uvažování. Při projevech Miroslavy Němcové můžeme pozorovat, že to vše jí chybí.

Za roky v politice velice rozvinula své verbální schopnosti, ale její jazyk je obsahově vyprázdněný. Jako houba dokáže nasát z veřejného a mediálního prostoru v dané chvíli aktuální politické fráze a oživovat je svou osobou, tím imituje a nahrazuje vlastní myšlení. Se svou vzdělaností - nevzdělaností nejenže si Mirka Němcová v ODS vystačila, ale postupovala na vertikále moci a funkcí stále výše.

Za co vděčí tomuto vzestupu? Dokonale disponuje kompetencí časované loajality. Dokáže přesně vystihnout okamžik, kdy je třeba odcházejícímu alfa samci přestat prokazovat obdiv a podřízenost a věnovat své pozornosti novému alfa samci. Budete - li sledovat chování alfa samice ve vlčí smečce při výměně alfa samce, uvidíte Miroslavu Němcovou. Tuto orientaci umí Miroslava Němcová změnit poznenáhla, decentně, s určitou dávku vkusu, takže pro většinu lidí je nepostřehnutelná.

Těchto jejích proměn jsme mohli pozorovat několik: Václav Klaus, Mirek Topolánek, Petr Nečas. Mirka Němcová nikdy nebyla v první linii bojů o moc ve straně, ale vždy stála s tou její charakteristickou oddaností po boku anebo za zády muže ve straně číslo 1. Vůdci strany se měnili, odcházeli a přicházeli, ale Miroslava Němcová zůstávala v popředí, až si ve straně vysloužila stabilní pozici a ve veřejnosti určité sympatie a preference.

Miroslava Němcová dlouhodobě zaujímala přední místo v žebříčcích preferencí. Jaký je důvod této masové oblíbenosti? Lze to vysvětlit pomocí pojmu z mediální teorie - nejnižší jmenovatel, který znamená, že intelektuální a vzdělaností náročnost pořadu je tak nízká, že umožňuje konsumaci i divákům s nejnižší intelektuální a vzdělanostní úrovní. Také Miroslava Němcová ve svých vystoupeních sděluje pouze již mnohokrát sdělené, neklade na diváky nároky nějakými myšlenkami a i ten nejméně inteligentní posluchač má pocit, že je s Miroslavou Němcovou na stejné vlně. To je tajemství jejích preferencí.

Je s podivem, že disproporci mezi požadavky na funkci premiéra a vzdělaností Miroslavy Němcové nevěnovala pozornost nejen média, ale ani jeden novinář. Bože, jak hluboko čeští novináři klesli.

Ve smečce zvané ODS došli soutěživí, bojovní samci anebo jsou samci, v  době kdy korupce, mafiánství, tunelování, kmotrovství, lobbing jsou příliš nasvíceny veřejným a mediálním zájmem, pro svou minulost anebo mafiánskou přítomnost nepoužitelní. Mezi odéesáckými samci se v náhle propuknuté vládní krizi nenašel nikdo, kdo by mohl vstoupit na osvícené jeviště, a proto po éře pana Čistého byla na jeviště vystrčena paní Čistá, která je přesvědčivá asi tak jako ryba vykřikující z rybníka: "Já jsem suchá".

Říká se, že s jídlem roste chuť a někdy se mění až v nenažranost. Po stupních, která znamenala funkce v ODS a v Parlamentu, se najednou pro Miroslavu Němcovou otevřela možnost premiérského křesla a Miroslavě Němcové se z této možnosti až zatočila hlava, či jak vysvětlit naprostou ztrátu soudnosti. Jak jinak lze porozumět tomu, že při své vzdělanostní a intelektuální úrovni je ochotna tuto funkci a z ní vyplývající odpovědnost převzít. Snad proto, že je chráněna poslaneckou imunitou a v Česku poslanecká imunita a politická odpovědnost znamenají ochranu před trestní odpovědností.

Celoevropským projektem je "vzdělanostní společnost", který má vyřešit klesající konkurenceschopnost evropských společností na globálním trhu. V návaznosti na evropskou koncepci pravicové strany ve všech svých dokumentech zdůrazňují podporu a preferenci vzdělávání.

Tato podpora však není vidět na státním rozpočtu a nominace "nevzdělané a nekvalifikované" Miroslavy Němcové na post premiéra znamená naprosté znevěrohodnění programů pravicových stran. Jedná se také o nebezpečný signál pro mladou generaci. Proč se namáhat se studiem, když tu nejvyšší funkci ve státě má zastávat žena bez vysokoškolského vzdělání, v době, kdy 60% jedinců z populačního ročníku studuje vysokou školu, absolventi vysokých škol dělají vrátné a najít člověka bez vysokoškolského vzdělání je pomalu problém. Nyní již to problém nebude, najdeme ho v premiérském křesle. Vysoký podíl studentů vysokých škol, a to i pravicově orientovaných, hodlá odejít z republiky, protože zde nevidí možnost uplatnění. Podle jejich názoru se lidé pracovně uplatňují ne podle schopností, kvalifikace a vzdělaností, ale podle stranické příslušnosti, na základě nepotismu a známostí.

Tento skeptický generační názor je nominací Miroslavy Němcové potvrzen. Předlistopadový politický systém byl oprávněně kritizován za masové odchody lidí do emigrace. Nikdy však nechtělo z Česka odejít tolik lidí jako je tomu v současnosti. Česká společnost je mladou generací většinově vnímána jako bezperspektivní. Tento názor je nominací Miroslavy Němcové potvrzen a posílen, což je však pravicovým politiků jedno, protože jejich prioritou jsou jejich kšefty a pro ně potřebují funkce a z nich plynoucí moc.

Na funkci premiéra strany nominují toho nebo tu nejlepší ze svého středu, tedy všichni politici ODS a TOP 09 jsou horší než Miroslava Němcová. Bože, jak hluboce jsme klesli.

0
Vytisknout
18607

Diskuse

Obsah vydání | 2. 8. 2013