Pan ministr

2. 10. 2013

čas čtení 3 minuty

A napsal bych i dvakrát, třikrát podtrženo, poněvadž vytrvalý tah na branku, který předvádí ministr dopravy Žák za ozdravení jemu svěřeného rezortu zaslouží jednoduše obdiv. Průšvihy na Ředitelství silnic a dálnic i na Drážním úřadu v souvislosti s proplácením podivných faktur jsou dlouhodobě známy a dlouhodobě také mimo zájem žurnalistické obce. (Moc práce..?) Situaci na Ředitelství vodních cest neznám, ale -- proč by to tam mělo být jinak? Takže v tomto směru Zdeňku Žákoví jednoduše věřím. Takže aspoň trošku podrobněji k těm železnicím, píše čtenář Stanislav Otava.

Už za federálních ČSD objevili drážní koumáci způsob, jak pomocí náhradního přepravního dokladu zvaného nový podej udělat z vlaku hřebíků účetně vlak třeba pomerančů. No -- na tom by ale moc nevydělali, takže raději z vlaku (vlaků!) LTO vlak (vlaky!) nafty motorové. Šlo o jednoduchý způsob, kdy zákazník měl možnost odmítnout došlou zásilku, sám si vyhledal náhradního příjemce, jemu se zásilka přeposlala a původní klient se tak vyhnul placení poplatků za dopravu, prostoj železničních vozů apod. Železniční zásilky byly přepravovány na nákladní list. Nový podej byl zcela identický doklad co se týče vyplňovaných údajů, pouze se prostě jmenoval jinak. Fígl spočíval v tom, že nákladní listy vyplňovali vždy komerční pracovníci dráhy, kdežto nový podej vyplnil ten, kdo původní zásilku objednal. Dráhu dokonce ani nezajímalo, že původní příjemce třeba vůbec fyzicky neexistoval, takže skutečně stačilo přijít na nádraží s bramborovým razítkem, říci -- ano, je to moje zásilka, já ji už nepotřebuji, ale vím, kdo to chce, uděláme nový podej. A na novém průvodním dokladu už nebylo zapsáno původní zboží, ale jiné. Jak prosté...

Osobně vím i o jiných hanebnostech, které se děly a asi dále dějí v nepřehledné džungli černé (chcete-li modré) díry na státní rozpočet zvané České dráhy. Je také zvláštní, že v tomto období pak vznikaly různé skupiny tzv. mladých, nadějných finančníků jako třeba Motoinvest, ale je zcela jistě náhoda, že jejich vedoucí osobnosti byly mnohdy v úzkém příbuzenském vztahu(děti) vedoucích hospodářských činitelů drah. Není zde k podrobnostem dostatek prostoru.

Ale -- železniční doprava byla vynalezena k tomu, aby přepravu zboží slevnila, železnice tedy státu vždy vydělávala peníze a nikdy na ni nedoplácel. Specielně země tak dokonalé strategicky dopravní polohy a hustoty železniční sítě, jako ČR. Nákladní přeprava prostě vždy vydělat musí. Dokonce tolik, že z ní nakonec je možno dotovat i ztrátovější osobní dopravu, která byla zavedena mnohde jako služba veřejnosti. Jestliže dnes ČD Cargo vykazuje dlouhodobě ztrátu, je to fyzický důkaz o obrovském tunelu na státní rozpočet.

Už při svém nástupu do funkce Zdeněk Žák naznačil své budoucí kroky. Bez hysterie a klidně je realizuje. Je tedy zajímavé, že takto výkonný manažer byl dosud spíše v nemilosti velkých, "tradičních" politických stran. Kandiduje za SPOZ, ODS ale ani sociální demokraté o něj jaksi nejeví zájem. Asi náhoda. Nebo ne? Každopádně aspoň za mě -- bravo pane ministře!

0
Vytisknout
9786

Diskuse

Obsah vydání | 4. 10. 2013