Výzva občanských iniciativ vládě České republiky

Pozastavte účinnost zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi

3. 10. 2013

čas čtení 3 minuty

Vážený pane premiére, vážení členové vlády ČR,

více než dva roky jsme aktivně vystupovali proti znění zákona o tzv. církevních restitucích, upozorňovali jsme na jeho chybná východiska, kritizovali jeho nedopracovanost a varovali před důsledky jeho účinnosti. Naše snaha, ač podporovaná většinou obyvatel ČR, však byla minulou vládou a jejími koaličními poslanci ignorována. Obsahově i způsobem přijetí je zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi č. 408/2012 Sb. nemravný.

Nyní jsme svědky toho, že v důsledku účinnosti zmíněného zákona dochází k podlomení právního prostředí. Subjekty, které přišly o majetky v důsledku kolaborace s nacistickým režimem, se cítí oprávněny požadovat tyto majetky zpět. Pilíře majetkových práv státu, hanlivě označované jako vyhaslé Benešovy dekrety, jsou plíživě odstraňovány. Ústavní principy naší demokracie však nepřipouštějí, aby ti, jimž občané na základě voleb svěřili politickou moc, tuto moc zneužili  a pod záminkou "odstraňování historických křivd" nebo na základě lživého tvrzení, že se jedná o "odluku církve od státu" drancovali majetek České republiky, majetek nás všech.

Tak zvanými církevními restitucemi,  darem, který minulá politická reprezentace poskytla vybrané části společnosti, jsou poškozeni všichni občané republiky.  

Jako poškození vyzýváme současnou vládu České republiky, aby v této věci nezůstala nečinná a bezodkladně předložila Senátu Parlamentu ČR zákonné opatření tohoto znění:  

§ 1.

Pozastavuje účinnost zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů  publikovaný ve Sbírce zákonů pod č. 428/2012 Sb. Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Vážený pane premiére, vážení členové vlády,

vyzýváme vás, abyste naší žádosti vyhověli. Zákonné opatření, které navrhujeme, zamezí nevratným majetkovým škodám zcela v souladu s ochranou základních hodnot, jež naše ústava prohlašuje za nedotknutelné. Až budoucí poslanci Sněmovny hlasováním vyjádří svůj postoj k tomuto zákonnému opatření, převezmou i odpovědnost za případné opravné způsoby (referendum, novelizace zákona...).

V této chvíli jste to však vy, malá skupina lidí, povolaná v mezeře času k záchranným krokům.

Zákonné opatření, které vám navrhujeme, se zdánlivě vymyká z naplánovaného rozsahu úkolů, které chcete stihnout. Víme, že jste zaneprázdněni "léčením" důsledků jiných "chorob" , víme, že i Senát je v časové tísni, zatímco ti, kteří tuto situaci způsobili, se usmívají z bilboardů. I církevní hodnostáři se usmívají, věří, že vše dokonáno jest a že nemravný darovací zákon už je zapouzdřený.

My, poškození občané, však vnímáme diagnózu zcela jinak. Totiž jako akutní zánět slepého střeva, který vyžaduje okamžitý zásah. Vy, jako vláda odborníků, máte ve svých rukou nástroje, které můžete k operaci použít.

Žádáme vás, abyste se jich chopili s odvahou. Stojíme za vámi!


za iniciativu Ne základnám
Eva Novotná, mluvčí

Iniciativa za společenskou změnu
Petr Kužvart

Hnutí za přímou demokracii
Marek Řezanka

Nezávislá media o.s.
režisér Václav Dvořák

Jazzová sekce
Karel Srp

Lenka Procházková
spisovatelka

0
Vytisknout
13820

Diskuse

Obsah vydání | 4. 10. 2013