JAK SI POČÍNALA VLÁDA ODS A TOP 09 V OBLASTI STÁTNÍCH FINANCÍ

Prosperita vyvolených

4. 10. 2013 / Marek Řezanka

čas čtení 12 minut

O žádném z ministerstev se nedá říci, že by bylo nevýznamné a že by náplň, jíž se má zabývat, byla druhořadá. Význam ministerstva financí je o to větší, že ovlivňuje ostatní resorty.

TOP09 se nás neustále snaží přesvědčit, že jsme v posledních letech měli "nejlepšího ministra financí" všech dob -- a že jsme nevděční, pokud si tohoto faktu nevážíme. Vždyť i v Evropské unii ho chválí.

Analýzy Marka Řezanky k volbám:

Marek Řezanka, O zahraniční politice: Tradičně hájená demokracie

Marek Řezanka, Sociální zabezpečení: Odpovědnost nezodpovědných

Marek Řezanka, O obraně: Čemu se nebráníme

Marek Řezanka, O životním prostředí: Z čeho (ne)lze těžit

Marek Řezanka, O zdravotnictví: Když systém onemocní

Marek Řezanka, Hra o školství

Marek Řezanka, Kultura na odpis

Marek Řezanka, Když doprava kulhá na obě nohy

Marek Řezanka, Blýskání na nečasy: O českém průmyslu

Marek Řezanka, Zemědělství: Nesoběstační

Marek Řezanka, Dvě tváře spravedlnosti

Marek Řezanka, Na cestě k domobraně: Šetřit, ale s rozumem...

Všude se setkáme s různými hlasy, rozdílnými postoji a zcela odlišnými názory. V Evropské unii zaznívají ledajaká stanoviska. Mimo jiné také to, že se Česká republika stala černou dírou pro evropské peníze, které do ní sice natečou, ale výsledky nejsou patrné -- nebo patrné jsou, o to žalostnější podívanou ale skýtají.

Miroslav Kalousek může stokrát hrdě opakovat, jaký má ve světě kredit a jak České republice pomohl. Ale jenom těžko bude veřejnost přesvědčovat, že se tento jeho obraz supermana shoduje s následujícími body, jež popisují závažné nedostatky během jeho působení ve vládě (nemělo by se zapomínat ani na jeho angažmá ve vládě M. Topolánka, kde za něho došlo -- slovy M. Kuby z ODS - k degresivnímu zdanění zvýhodňujícímu bohaté):

1) Selhání v dohledu nad eurodotacemi, podezření na falšování výsledků auditů, špatné hospodaření s prostředky z EU

2) Špatný výběr daní

3) Chybné odhady vývoje HDP

4) Zvyšování státního dluhu na straně jedné -- a osekávání nezbytných výdajů na chod společnosti (hasiči, policie, věda a výzkum, atd.) na straně druhé

5) Nedostatečná ochrana spotřebitele, na kterou poukázala tzv. metanolová aféra

Ad 1) Jeden z 27 nejvyšších představitelů Evropského účetního dvora (EÚD) Jan Kinšt poukazuje na následující situaci: "Ve čtyřech z pěti zkoumaných případů EÚD zjistil nedostatky, které nebyly zjištěny auditním orgánem (myšleno ministerstvo financí) ani pověřeným auditním subjektem. Tím došlo k vykázání nižší chybovosti," uvádí se ve zprávě. Nejde přitom o nedostatky zanedbatelné -- patří sem závažná pochybení u veřejných zakázek a chyby v hodnocení projektových žádostí. "Kontrola zjistila významné riziko (significant risk), že centrální auditní orgán České republiky systematicky upravuje výsledky auditů tak, aby se v roční kontrolní zprávě snížil podíl chyb pod nebo na dvouprocentní hranici," citoval deník Insider českou část výroční zprávy Evropského účetního dvora.

Ad 2) Kvůli neefektivnímu a špatnému výběru daní měla Česká republika jen v roce 2011 přijít o více než 110 miliard korun.

Není příliš šťastné, pokud se daňová zátěž soustředí především na nízkopříjmové skupiny obyvatelstva s tím, že jsou zde "vyvolení", kterých se vysoké daně netýkají či mají tisíce možností, jak se jejich placení vyhnout. Je-li systém daní nastaven tak, že pevné sítě jsou toliko pro malé ryby, a ty větší protékají ohromnými děrami zpět do svých vod, stát nikdy nebude na nic mít. Bude muset lamentovat, že není na školství, na zdravotnictví, na důchodový systém. A že jediná cesta, jak z toho ven, je cesta šetření. Navíc šetřit musí ti, kteří už nemají, kde šetřit a z čeho, a kteří již snad milionkrát slyšeli, jak si mají utáhnout svůj opasek (nikdy však nezaznamenali, že by si ho mohli povolit).

Ad 3) Jak J. Drábek tak M. Kalousek se vyznačovali tím, že nikdy nepřiznali žádné své pochybení. Dodnes budou hájit projekt sKaret, jak ho nastavili, dodnes budou obhajovat svou podobu "důchodové reformy", která nahrávala snad pouze některým penzijním fondům -- kterou však vláda P. Nečase tlačila navzdory všem věcným kritickým připomínkám z různých stran hlava nehlava a za každou cenu.

M. Kalousek má ve zvyku, že nemá-li proti svému oponentovi věcný argument, snaží se ho "utlouct" jinak -- zesměšnit ho, ponížit, zpochybnit jeho důvěryhodnost, zastrašit ho arogancí.

Když odbory poukazovaly na skutečnost, že ekonomická krize je proces vleklejší a že nějaké zázračné ozdravení ekonomiky čekat nejde, Kalousek je okřikl a hájil rozpočet, jenž kalkuloval s relativně vysokým růstem HDP.

Odbory Kalousek rád neměl. Hlavně ty odboráře, kteří s ním nechodili na pivo a kteří poukazovali na slabá místa chystaných "reforem".

"Je nutno vzít v úvahu, že zatím nikdo neodvolal ani jednu reformu, která právě probíhá. Důchodová reforma vytáhne z rozpočtu dalších 20 miliard v roce 2013, kdy se má spustit. V roce 2014 má platit už schválená daňová reforma," upozorňoval M. Fasman. "Nejodpudivější lží je, že se z těchto opatření nikdo nevyvlékne, a že to dopadne na všechny stejně," dodal. Podle odborů budou mít tyto reformy své vítěze, kteří přímo vydělají, a poražené.

Kalousek při každé kritice přecházel do protiútoku. Nezabýval se podstatou kritiky, ale soustředil se na kritizujícího. A tak se odbory brzy dočkaly z jeho pera hanlivé říkanky, jak vezou fůru hnoje. Nečasova vláda na svém trakaři oproti tomu vezla -- jak jinak -- pouze voňavé seno té nejlepší kvality. Otázkou ovšem bylo, pro koho.

"Vším, čím jsem byl, byl jsem rád", mohl by si Kalousek zanotovat spolu s klasikem. Poznali jsme ho jako muže mnoha tváří. Jako starostlivého politika, vychovávajícího drzou mládež pomocí facek, jako poetu nadaného básnickým střevem, když psal pamflet proti odborářům, jako předního historika, který ví, že "u Lipan jsme to rozhodně neprohráli", jako odborníka na policejní práci, který zná nejlépe, co policie vyšetřovat smí, a co ne, jako bojovníka proti alkoholu, který odborným zrakem pozná, kdo rozhodně netrpí žádným zdravotním neduhem -- a kdo přidává ke korunovačním klenotům šavli právě proto, že je opojen, jako starostlivého hospodáře, který posílá lidem složenky, aby věděli, kolik dlužili (že by se na tvorbě toho dluhu sám aktivně podílel, již nerozepisuje). Škoda, že těm samým lidem nepošle složenku i nyní, aby mohli nahlédnout, o kolik dluží v této chvíli více. Poznali jsme ho ale i jako akčního hrdinu, který neváhá zastavit letadlo cisternou.

Ad 4) Státní dluh za vlády P. Nečase v žádném případě neklesal. Současně s jeho růstem ovšem docházelo k výraznému osekávání sociálního státu a utlumování důležitých životních funkcí společnosti. Nebyl podporován její ekonomický růst, nebyly řešeny prohlubující se sociální problémy.

Za připomenutí stojí, jak se kabinet P. Nečase stavěl ke zvyšování DPH (daně z přidané hodnoty) a jak takzvaní rebelové z ODS byli pevní ve svých deklarovaných postojích.

M. Kalousek dal v Hyde Parku (15. 10. 2012) poměrně jasně do souvislosti tzv. církevní restituce a vývoj DPH: "Nejsme demagogicky zaťatí, jsme v rámci konsolidačního balíčku připraveni k nějakým kompromisům. Musí být ale garantováno, že projdou prováděcí zákony týkající se penzijní reformy a že definitivně projdou církevní restituce. Budeme chtít slyšet i morální závazek, že podobné nedospělé chování - nedodržování dohod a cukání se na poslední chvíli - bylo naposledy. Vládní koalice musí držet pohromadě."

"My jsme připraveni hlasovat proti špatnému návrhu zákona. Jestli s tím někdo spojuje pád vlády, je to jeho rozhodnutí. Pokud někdo prohlásí, že když neprojde balíček, skočí z mostu, tak to nebudeme my, kdo takového člověka z mostu házíme," vzkazoval veřejnosti Tluchoř krátce před tím, než "rebelové" povolili, aby se nakonec spokojili s výhodnými funkcemi jinde (s pověstnými "trafikami"). Tzv. církevní restituce -- kde se již začínají potvrzovat obavy odpůrců vládní podoby zákona, že se prolomí hranice roku 1948. - i tzv. důchodová reforma byly protlačeny, přestávka nepřestávka i s hlasem poslance Pekárka, pár dní nato pravomocně odsouzeného za korupci. Nezbývá, než se ptát, nač byl ten spěch -- a co asi zapříčinilo názorový veletoč "rebelů z ODS"?

Ad 5) Černý trh s alkoholem je v České republice problémem dlouhodobým.

V boji celníků a dalších útvarů k tomu určených proti podvodům ad. kriminalitě spojené s prodejem alkoholu kabinet P. Nečase příliš nápomocný nebyl. Svou politiku škrtů aplikoval samozřejmě i zde -- a také zde tato politika přinesla svoje ovoce -- slabou ochranu proti kšeftařům s alkoholem (v některých případech kšeftařů se smrtí). M. Kalousek jakékoli pochybení státu v kauze tzv. metanolové aféry, při níž zemřely desítky osob a která nás přišla i jinak velmi draho, odmítá. Kdo jiný ale má ochránit zájmy spotřebitele a jeho zdraví? Nebo se snad má spotřebitel postarat sám? V tom případě by to chtělo asi vydat nějakou metodickou příručku, již by člověk dostával spolu se zakoupeným alkoholem. Za další Achillovu patu ministerstva financí je možné považovat oblast hazardu. Přístup ministerstva financí k hazardu dlouhodobě kritizuje např. M. Hollan: "Jeho (Kalouskův) ministerský mandát se započal 9. ledna 2007, kdy druhá Topolánkova vláda dostala důvěru v Poslanecké sněmovně. Masivní povolování videoloterijních terminálů začalo právě v tomto roce. Z jistého pohledu by se dalo říci, že ministerstvo při jejich povolování porušovalo snad všechny paragrafy loterijního zákona, které porušit šly."

Kalousek -- a potažmo celá TOP09 se budou snažit oslovit především studenty a živnostníky. Studenty se pokusí nalákat na školné, se kterým přece "ti úspěšní" nemohou nesouhlasit -- a s těmi, co na to nemají a zadlužili by se na celý život, je přece třeba zamést.

V souvislosti se živnostníky se nám možná v první řadě vybaví nešťastný Mládkův (stínový ministr financí za ČSSD) výrok na adresu podnikajících, kde zazněl výraz "parazit".

Jak se ovšem živnostníkům dařilo za vlády kabinetu P. Nečase? Dne 21. 9. 2013 otisklo Právo článek J. Gintera, jehož nadpis hlásá: "Živnostníci v krizi: skoro každý už dluží každému". Text potom začíná slovy: "Zatímco ještě v roce 2000 se bankroty živnostníků podílely na celkovém počtu pádů firem 17 procenty, za třináct let je to už přes 60 procent. Loni vyhlásilo krach rekordních 3 700 podnikatelských subjektů, z toho bylo přes dva tisíce živnostníků." Nezbývá, než aby nám např. televize Nova zprostředkovala názorovou symbiózu vybraného podnikatele a M. Němcové s tím, že jediné, v čem se liší, je pětistovka v peněžence pana podnikatele navíc.

Už se příliš nepřipomíná anketa na serveru Podnikatel.cz, kde se ministr financí Nečasova kabinetu s velkým pochopením nesetkal.

Nezbývá než dodat, že se Němcová, která se evidentně touží stát předsedkyní vlády, a současně nechce jít do vlády s Babišovým ANO či se sociální demokracií (takovou koalici by především neměli dopustit sociální demokraté, záleží-li jim na jejich programu), bude nutně upínat ke Kalouskově TOP09 a ke Kalouskovi samotnému. S tím by živnostníci měli počítat.

My všichni bychom měli počítat s tím, že seškrtaná společnost z dílny trojkoalice znamenala jediné. Prosperitu vyvolených.

0
Vytisknout
12269

Diskuse

Obsah vydání | 8. 10. 2013