Rada České televize se odmítla zabývat stížností radního, České televizi teď hrozí správní řízení

5. 10. 2013 / Štěpán Kotrba

čas čtení 2 minuty

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zahájila s Českou televizí další správní řízení kvůli široce diskutovanému komentáři výtvarníka a pedagoga Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity Jiřího Siostrzonka, kterého představila jako sociologa, ačkoliv jím není a nekomentoval sociologické údaje, ale vyjadřoval svůj soukromý občanský názor o protiromských pochodech. Veřejný dopis Apoleny Rychlíkové si jako stížnost osvojil člen Rady ČT Radek Mezulánik. Rada mu sdělila, že jako radní si nemá co stěžovat...

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zahájila i další správní řízení s Českou televizí kvůli možnému porušení objektivity a vyváženosti zpravodajství v pořadu Události, komentáře, neb ČT divákům zatajila stranickou příslušnost politologa Balíka z Masarykovy univerzity, který je členem ODS. ČT to zamlčela.

Aktualizace ze dne 18. 10. 2013: RRTV při vyšetřování zjistila, že informace o Balíkovi byla chybná, že politolog Balík není členem ODS, ale pouze "nezávislým kandidátem" za ODS a tak řízení pro formální zmatečnost zastavila. Otázkou zůstává, zda Rada řízení obnoví s novým zjištěním, neboť ČT Balíkovo angažmá vůči ODS měla uvést tak jako tak.

A zatímco Rada ČT se stížností dcery Břéti Rychlíka odmítla zabývat, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání konstatovala, že Siostrzonkovo "vyjádření nebylo nijak korigováno názorem jiné strany či samotnou moderátorkou pořadu, čímž bylo jednostranně zvýhodněno určité, značně vyhraněné názorové spektrum, které zjednodušeně interpretuje příčiny etnického napětí mezi Romy a majoritou a de facto obhajuje radikalizaci společnosti. Divák mohl nabýt dojmu, že vyjádření pana Jiřího Siostrzonka obsahuje informace faktického charakteru, ačkoli se ve skutečnosti jednalo pouze o jeho názor. Tím nebylo zajištěno, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě."

Podle RRTV tím ČT možná porušila § 31 odst. 3 zákona 231/2001 Sb..

0
Vytisknout
6730

Diskuse

Obsah vydání | 8. 10. 2013