Znečištění ovzduší v roce 2012 ohrožovalo zdraví i životy: 1800 vážně nemocných a 5500 mrtvých

4. 10. 2013

čas čtení 3 minuty

Znečištění ovzduší v roce 2012 vážně ohrožovalo zdraví životy obyvatel České republiky. Největší nebezpečí představovalo vdechování vzduchu znečištěného prachem, které mělo na svědomí asi 5500 předčasně zemřelých a zhruba 1800 pacientů, kteří byli hospitalizováni pro akutní srdeční nebo dýchací obtíže. Konstatuje to odborná zpráva Státního zdravotního ústavu o dopadech znečištění ovzduší na zdraví obyvatel v roce 2012. Miliony lidí přitom v Česku žije v oblastech, ve kterých jsou překračovány limity pro znečištění ovzduší vyplývající ze zákona a evropské směrnice.

"Zpráva za hlavní příčinu znečištění ovzduší prachem ve městech označuje automobilovou dopravu. Specifická (a významně vyšší) pak zůstává zátěž v průmyslových lokalitách ostravsko-karvinské aglomerace. Alespoň jedno z kritérií překročení limitu bylo v roce 2012 naplněno na 38 ze 90 hodnocených měřicích stanic. Ale za alarmující považuji skutečnost, že hodnota doporučená Světovou zdravotnickou organizací (WHO) (roční průměr 20 μg/m3) byla splněna pouze výjimečně, jen na 13 z 90 hodnocených stanic (na 3 pozaďových a 10 městských)," uvedl MUDr. Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví a dodal: "V případě znečištění jemným prachem (PM 2,5) vypadá situace sice opticky lépe, neboť zákonný roční limit (25 μg/m3) byl překročen jen na 5 z 26 hodnocených stanic (všechny v Moravskoslezském kraji). Situace pro laiky sice vypadá zdánlivě lépe, ale jenom v důsledku toho, že limit pro jemný prach byl nastaven 2,5x vyšší, než doporučují pro ochranu lidského zdraví odborníci. Hodnota znečištění jemným prachem doporučená WHO (10 μg/m3) byla překročeno NA VŠECH HODNOCENÝCH stanicích v České republice!"

Jako polétavý prach (PM 10) se obvykle označují částice s průměrem menším než 10 μm. Jako jemný prach (PM 2,5) jsou označovány částečky o průměru do 2,5 μm, které jsou schopny pronikat hluboko do dýchacího systému. Proto jsou považovány z hlediska lidského zdraví za nebezpečnější. Krátkodobé vdechování prachu zvyšuje počet zánětlivých onemocnění plic, působí negativně na srdečně-cévní systém, vede ke zvýšení počtu hospitalizací a k vyšší úmrtnosti. Dlouhodobé působení prachu zhoršuje plicní funkce u dětí i dospělých, zvyšuje počet chronických obstrukčních onemocnění plic a snižuje délky dožití hlavně v důsledku úmrtí na srdečně-cévní a plicní onemocnění.

"Česká republika porušuje limity, které se zavázala plnit v rámci evropské směrnice o ovzduší. Limity nesplnila ani v řádném termínu, ani v prodloužené lhůtě, která vypršela v červnu 2011 na základě výjimky udělené Evropskou komisí na základě české žádosti. Domnívám se, že vláda by měla urychleně přijmout opatření pro snížení emisí prachu z dopravy, která se osvědčila v zahraničí, jako jsou např. zavádění prachových filtrů u automobilů nebo stavební techniky s dieselovými motory, zpoplatnění vjezdu do městských center, snižování maximální rychlosti na vybraných silnících nebo použití alternativních paliv v dopravě", uvedl MUDr. Šuta a dodal: "Razantní opatření pro omezení znečištění průmyslem pak vyžaduje situace v Moravskoslezském kraji".

0
Vytisknout
3885

Diskuse

Obsah vydání | 4. 10. 2013