Představujeme kandidáty:

Karel Kratochvíle, ČSSD, Jan Marušiak, TOP09, Vítězslav Blažek, TOP09, Helena Vrzalová, KSČM

14. 10. 2013 / Viktor Vereš

čas čtení 22 minut

Kandidáti jsou před volbami ochotni odpovídat na velmi osobní otázky:
Otázky pro přehlednost postupně kráceny.
Vhodné jako jeden z podkladů k rozhodování o volebnímu kroužkování.

Karel Kratochvíle, ČSSD, Jihočeský kraj
1)Jste pro rychlé zavedení referend, přímé volby starostů a odvolatelnosti politiků občany?
Ano.

2)Jste pro zrušení anonymních akcií a zveřejnění skutečných vlastníků firem?
Ano.

3)Jak prokážete, že nepodlehnete uplácení ze strany různých mafií za jejich zájmy proti zájmům občanů ČR (hazardní, církevní, solární lobby)? (Kdy jste projevili občanskou statečnost a jak?)
 Již jsem působil v PSP ČR 6 let a žádné uplácení u mne neproběhlo.

4)Jste si jisti, že nebudete vydíratelní?
Člověk by si nikdy neměl být jist.

5) Co uděláte po svém zvolení, aby byly zrušeny tyto nespravedlivé restituce nebo minimalizovány škody a bylo dosaženo restitucí spravedlivých?
Podpořím spravedlivý zákon.

6) Jste pro vstup ČR do Evropského stabilizačního mechanizmu?
Ano.

 

7)Jste pro omezení poslanecké imunity? Jak velké?
Částečné omezení by se nemělo vstahovat na projevy ve sněmovně a na omezení účasti ve sněmovně.

 

8)Jste proti zvyšování daní, sociálního a zdravotního pojištění atd.?
Jsem.

9) Jste pro přechod Řecka a dalších krachujících států na původní měny?
Nejsem si jist.

10)Patříte spíše k příznivcům prezidenta Zemana nebo spíše k jeho odpůrcům?
K příznivcům.

11)Věříte v Boha nebo jinou nadpřirozenou bytost?
Ne.

12)Patříte do nějaké církve? Jaké? Angažujete se v ní nějak?
Ne.

13)Ovlivňuje Vás víra každý den ve Vašich rozhodnutích?
Ne.

14)Jsou pro Vás důležitější zájmy a přání Vaší církve anebo občanů? Věříte, že následováním církve (náboženství) dojdou lidé ke správnému cíli, i když se jim zdá, že cesta vede jinudy, než říká církev (náboženství)?
Zájmy občanů.

15)Pro jakou formu regulace interupcí jste?(Stávající, uvolnit nebo zpřísnit a jak...)
Stávající.

16)Jste proti "interrupční" pilulce?
Ne.

17)Jste pro bombardování Sýrie bez souhlasu OSN?
Ne.

18)Jste pro bojový výcvik a zásobování rebelů v Sýrii zbraněmi?
Ne.

19)Jste pro přímou volbu prezidenta?
Ano.

20)Smlouvy, uzavřené státní správou, mají být platné až po jejich zveřejnění?
Ne, po podpisu.

21)Měly by mít homosexuální páry možnost adopce?
Ne.

22) Jste pro propagaci vystěhování Romů z ČR?  
Nic to nepřinese.

23)Jste pro snížení hranice 5% nutné pro vstup do Parlamentu?
Ano.

24)Jste pro zákaz kouření v restauracích?
Ano.

25)Co si myslíte o stanovisku katolické církve:"Může to znít přehnaně, ale pravice přitakává k životu a lidské důstojnosti, zatímco levice vede k umrtvení a degradaci lidí na chovná zvířata."
Stanoviska církve bývají většinou zavádějící.

26)Měly by si církve platit své faráře, jejich vzdělání a opravy svých nemovitostí ze svého?
Po získání majetku na 100%.

27)Má stát platit faráře v nemocnicích a armádě nebo psychology věřící i nevěřící? 
Samozřejmě psychology.

Jan Marušiak, TOP09, Liberecký kraj

1)Jste pro rychlé zavedení referend, přímé volby starostů a odvolatelnosti politiků občany?
 Ne.

2)Jste pro zrušení anonymních akcií a zveřejnění skutečných vlastníků firem?
 Ano.

3)Jak prokážete, že nepodlehnete uplácení ze strany různých mafií za jejich zájmy proti zájmům občanů ČR (hazardní, církevní, solární lobby)? (Kdy jste projevili občanskou statečnost a jak?)
 20 let jsem členem Rady konta Bariery, Nadace Charty 77.

 Např. jsem před 14ti dny odmítl odměnu z MZ ČR za práci v komisi a odměnu věnoval na snížení státního dluhu.

4)Jste si jisti, že nebudete vydíratelní?  
Nejsem přesvědčen o tom, že by to bylo natolik vážné. Chovám se tak, že mi náhledy do mého soukromí nevadí, nemám se za co stydět.

      Vydíratelný nejsem a nezavdávám nikomu k vydírání možnost.

5) Co uděláte po svém zvolení, aby byly zrušeny tyto nespravedlivé restituce nebo minimalizovány škody a bylo dosaženo restitucí spravedlivých?
 Co bylo ukradeno, má se vrátit majiteli. Závist lidí v našem ateistickém národě je ubohá.

V tomto případě se o tunelování nejedná.

6) Jste pro vstup ČR do Evropského stabilizačního mechanizmu?
V tento okamžik nemám dostatek informací, abych na tuto otázku mohl fundovaně odpovědět. 

7)Jste pro omezení poslanecké imunity? Jak velké?
       Poslanec má mít imunitu jako řadový občan, tzn. žádnou. Vyjímku tvoří svoboda jeho politického projevu, za kterou nesmí být  perzekuován. Souvisí to s mírou demokracie ve státě.

 

8)Jste proti zvyšování daní, sociálního a zdravotního pojištění atd.?
Jsem proti zvyšování daní. Sociální a zdravotní pojištění se může zvýšit či snížit - podle aktuální situace ve státě. Není to posvátná kráva, na kterou nemáme sahat.

9) Jste pro přechod Řecka a dalších krachujících států na původní měny?
          Ne.

10)Patříte spíše k příznivcům prezidenta Zemana, nebo spíše k jeho odpůrcům?
           Patřím k příznivcům pana Karla S. Nemyslím si, že Zeman je dobrý vzor pro mladé lidi, vzory nám v zemi žalostně chybí.

11)Věříte v Boha nebo jinou nadpřirozenou bytost?
     Nevím, proč Vás takové věci zajímají. Vážím si věřících lidí, hlásím se po pradědečkovi /farář/ k evangelické církvi.

12)Patříte do nějaké církve? Jaké? Angažujete se v ní nějak?
Členem nejsem.

13)Ovlivňuje Vás víra každý den ve Vašich rozhodnutích?
      Mám pevný názor a rád vám ho v diskuzi sdělím. Netápu, mám jasno. Je to velká výhoda od jiných, kteří stále něco hledají a nemohou najít.

14)Jsou pro Vás důležitější zájmy a přání Vaší církve anebo občanů? Věříte, že následováním církve (náboženství) dojdou lidé ke správnému cíli, i když se jim zdá, že cesta vede jinudy, než říká církev (náboženství)?
 Cesta vede jednoznačně ve víře ve vlastní rozum a jasný názor na věci kolem - např.  i na Vás a vaše hezké otázky.

15)Pro jakou formu regulace interupcí jste? (Stávající, uvolnit nebo zpřísnit a jak...)
 Zpřísnit - tzn. posunout hranici, kdy lze interrupci legálně provést na velmi krátké období po početí, pak již nemáme právo sahat na život.

16)Jste proti "interrupční" pilulce?
           Nemám k tomuto léku dostatek informací, až si je zjistím, odpovím vám.

  

17)Jste pro bombardování Sýrie bez souhlasu OSN?
      Ne.

18)Jste pro bojový výcvik a zásobování rebelů v Sýrii zbraněmi?
      Obecně nejsem po podporu vojenského programu v žádné zemi. Protože je to ale velký byznys, obávám se, že vyzbrojování bude na světě pokračovat.

19)Jste pro přímou volbu prezidenta?
      Ano.

20)Smlouvy, uzavřené státní správou, mají být platné až po jejich zveřejnění?
 
21)Měly by mít homosexuální páry možnost adopce?
     Ne.

22) Jste pro propagaci vystěhování Romů z ČR?
     Ne.

23)Jste pro snížení hranice 5% nutné pro vstup do Parlamentu?
      Ne.

24)Jste pro zákaz kouření v restauracích?
      Ano.

25)Co si myslíte o výroku papeže Františka, že nikdy nebyl pravičákem? Jste pravičák?
      Jsem člověk konzervativního zaměření. Nesnáším liberalismus, který staví na předpokladu, že člověk je od přírody dobrý.

             Myslím, že člověk od přírody zcela dobrý není a k tomu, aby se choval slušně, musí platit zákony. Bohužel.

26)Měly by si církve platit své faráře, jejich vzdělání a opravy svých nemovitostí ze svého?
      Samozřejmě - a potom, co budou zrealizovány církevní restituce, tomu také tak bude.

27)Má stát platit faráře v nemocnicích, věznicích a armádě nebo psychology věřící i nevěřící?
       Samozřejmě - přesun majetku ze státu na církve bude znamenat, že faráři nebudou placeni státem, což je mimochodem dnešní  velké schizma.

28)Jak zaručíte, že nebudete opět zvyšovat daně, ačkoli jste před minulými volbami tvrdili, že v době krize pokládáte zvyšování daní za škodlivé pro ekonomiku a stejně jste daně zvýšili?
Nejsem pro zvyšování daní - žádných. Z toho vyplývá, že nejsem pro progresivní zdanění. Pokud je země a její okolní státy v ekonomické krizi, lidem sa daří hůře. Doufám, že toto sdělení považujete za logické.

29)Jak zaručíte, že nebudete opět zadlužovat zemi rekordním tempem, ačkoliv jste o sobě tvrdili, že jste vláda rozpočtové odpovědnosti?
        VY byste chtěl mít pořád něco zaručeno. To by byl život holenku jednoduchý. V životě máte zajištěno jenom to, že někdy umřete.

         Zadlužení našeho státu je velké, ale je řada vyspělých zemí, kde je i větší. Náš problém je, že zadlužení se z roku na rok za různých vlád od roku 1989 zvyšovalo - a to se při tom prodával - privatizoval - státní majetek. Smutné to je a jde to na hrb všech porevolučních vlád. Naše republika  si nyní stojí dobře v tom, že je důvěryhodná pro investory a půjčky dostáváme za velmi nízký úrok, Na rozdíl do toho Řecka, např. Ale - lidem nelze slibovat modré z nebe. Realita je bohužel drsná. A my se v ní musíme naučit žít. Rozhlédnetel-li se po světě, je na tom Evropa a Česká republika dobře. POdívejte se, jak se mají obyčejní(normální/ lidé v Africe, v částech Asie, v Rusku, v Číně, či v USA - žádná sláva. Neměnil bych. VY jo?

Vítězslav Blažek, TOP09

1)Jste pro rychlé zavedení referend, přímé volby starostů a odvolatelnosti politiků občany?
Pro referenda jsem v případech, kdy se jedná o lokální záležitosti, které ovlevňují žibot v obcích zásadně. S přímou volbou sterostů souhlasím, ale musí být upraveny i kompetence. V některých případech by mohlo být narušeno fungování obce, pokud by byl rozpor mezi složením zastupitelstva a starostou. V politickém systému, který u nás funguje, není možné odvolávat politiky z vůle občanů. Pokud by to tak bylo, politika by se stala velmi populistickou.

2)Jste pro zrušení anonymních akcií a zveřejnění skutečných vlastníků firem?
 Ano. Pokud někdo podniká, neměl by se za to stydět.

3)Jak prokážete, že nepodlehnete uplácení ze strany různých mafií za jejich zájmy proti zájmům občanů ČR (hazardní, církevní, solární lobby)? (Kdy jste projevili občanskou statečnost a jak?)
Svým prověřitelným daňovým přiznáním. Do situace, kdy by mi byl nabízen úplatrek jsem se nedostal a ani bych ji nepřipustil.

4)Jste si jisti, že nebudete vydíratelní?
 Ano, již jse pod kontrolou FAÚ.

5) Co uděláte po svém zvolení, aby byly zrušeny tyto nespravedlivé restituce nebo minimalizovány škody a bylo dosaženo restitucí spravedlivých?
Pokud se jedná o církevní restituce, tak s těmi souhlasím. Prioritní je pro mě oddělení církví od státu. Výši ocenění restitucí neumím ze své pozice posoudit.

6) Jste pro vstup ČR do Evropského stabilizačního mechanismu?
 Ano. Závislost naší ekonomiky na evropském trhu to z mého pohledu předpokládá.

7)Jste pro omezení poslanecké imunity? Jak velké?
Ano. Pouze na politická témata.

8)Jste proti zvyšování daní, sociálního a zdravotního pojištění atd.?
 Ano. Zaměřit se více na výběr daní a případné omezení danění firem v tzv. daňových rájích.

9) Jste pro přechod Řecka a dalších krachujících států na původní měny?
 Ne. Rozhodilo by to celou evropskou ekonomiku.

10)Patříte spíše k příznivcům prezidenta Zemana nebo spíše k jeho odpůrcům?
 Místo prezidenta Zemana visí na mnou řízeném obecním úřadu fotografie mého vnuka.

11)Věříte v Boha nebo jinou nadpřirozenou bytost?
 Jsem křtěný, ale nepraktikující katolík. Na nadpřirozenost nevěřím, i když v těžkých životních situacích se asi každá k Bohu obrací.

12)Patříte do nějaké církve? Jaké? Angažujete se v ní nějak?
 Viz výše.

13)Ovlivňuje Vás víra každý den ve Vašich rozhodnutích?
Ne.

 

14)Jsou pro Vás důležitější zájmy a přání Vaší církve anebo občanů? Věříte, že následováním církve (náboženství) dojdou lidé ke správnému cíli, i když se jim zdá, že cesta vede jinudy, než říká církev (náboženství)?
 Ne.

15)Pro jakou formu regulace interupcí jste?(Stávající, uvolnit nebo zpřísnit a jak...)
 Zachovat stávající. Je to volba svobodného občana.

16)Jste proti "interrupční" pilulce?
 Ne.

17)Jste pro bombardování Sýrie bez souhlasu OSN?
 Ne.

18)Jste pro bojový výcvik a zásobování rebelů v Sýrii zbraněmi?
 Ne.

19)Jste pro přímou volbu prezidenta?
Ano.

 

20)Smlouvy, uzavřené státní správou, mají být platné až po jejich zveřejnění?
 Ne. Smlouvy mají být na jakékoli úrovni úřadů přístupny zájemcům.

21)Měly by mít homosexuální páry možnost adopce?
 Nevím. Nemám na to vyhraněný názor.

22) Jste pro propagaci vystěhování Romů z ČR?
 Ne. Je to nesmysl.

23)Jste pro snížení hranice 5% nutné pro vstup do Parlamentu?
 Jsem pro přímou volbu bez omezení hranice.

24)Jste pro zákaz kouření v restauracích?
 Ne. Je to podnikatelské rozhodnutí každého majitele restaurace.

25)Co si myslíte o výroku Papeže Františka, že nikdy nebyl pravičákem? Jste pravičák?
Co to je pravičák? Jsem svobodymyslný občan.

 

26)Měly by si církve platit své faráře, jejich vzdělání a opravy svých nemovitostí ze svého?
 Ano. K tomu bychom měli dospět oddělením církve od státu.

27)Má stát platit faráře v nemocnicích, věznicích a armádě nebo psychology, věřící i nevěřící?
28)Jak zaručíte, že nebudete opět zvyšovat daně, ačkoli jste před minulými volbami  tvrdili, že v době krize pokládáte zvyšování daní za škodlivé pro ekonomiku a stejně jste daně zvýšili?
Zlepšeným výběrem daní. Podrobněji jsem odpovídal výše.

29)Jak zaručíte, že nebudete opět zadlužovat zemi rekordním tempem, ačkoliv jste o sobě tvrdili, že jste vláda rozpočtové odpovědnosti?
Nebyl jsem ve vládě. Umím hospodařit v obci i v rodině s vyrovnaným rozpočtem. Měl by to umět i stát.

Helena Vrzalová, KSČM kraj, Vysočina

1)Jste pro rychlé zavedení referend, přímé volby starostů a odvolatelnosti politiků občany?
Ano, u volby starostů s podmínkou takového postupu, jímž by byla zajištěna spolupráce a podpora starosty radou města, u obcí, kde rada není volena, zastupitelstvem. Nepodporuji volbu starostů bez ohledu na výsledek komunálních voleb v příslušné obci, čímž by docházelo k paralyzování správy obce. 

2)Jste pro zrušení anonymních akcií a zveřejnění skutečných vlastníků firem?
Ano. 

3)Jak prokážete, že nepodlehnete uplácení ze strany různých mafií za jejich zájmy proti zájmům občanů ČR (hazardní, církevní, solární lobby)? (Kdy jste projevili občanskou statečnost a jak?)
Předpokládám, že toto může prokázat pouze čas a praxe, žádné sliby ani odhodlání nejsou zárukou. A pokud jde o občanskou statečnost, začínám mít pocit, že tu jsem prokázala kandidaturou v těchto volbách, když vidím ty  spousty dotazníků od novinářů, různých iniciativ a aktivit. Ale vážně.  Ve chvíli, kdy jsem nesouhlasila s netransparentním rozhodováním městské rady, jsem rezignovala na pozici radní.  I když to byl spíš krok praktický než odvážný ...

4)Jste si jisti, že nebudete vydíratelní?
Mám rodinu, tedy vydíratelná budu vždy, bude-li druhá strana dostatečně odhodlaná. Je nesmysl tvrdit, že nikoliv. 

5) Co uděláte po svém zvolení, aby byly zrušeny tyto nespravedlivé restituce nebo minimalizovány škody a bylo dosaženo restitucí spravedlivých?
Tento bod je jako jeden ze stěžejních obsažen v programu KSČM, jímž se po volbách budu řídit a prosazovat jej.

6) Jste pro vstup ČR do Evropského stabilizačního mechanizmu?
Ne. 

7)Jste pro omezení poslanecké imunity? Jak velké?
Ano, imunita by měla být omezena výhradně na projevy (slovní, písemné, nonverbální) přímo související s výkonem mandátu, a to nikoliv ve smyslu nedávného judikátu Nejvyššího soudu, nýbrž zdravého rozumu. 

8)Jste proti zvyšování daní, sociálního a zdravotního pojištění atd.?
Ano, daňovou zátěž občanů ČR považuji za více než dostačující, spíše balancující na hranici únosnosti. 

9) Jste pro přechod Řecka a dalších krachujících států na původní měny?
Jsem pro zrušení měny EURO všeobecně. 

10)Patříte spíše k příznivcům prezidenta Zemana nebo spíše k jeho odpůrcům?
KSČM svůj názor vyjádřila již při prezidentské volbě, nejsem výjimkou. 

11)Věříte v Boha nebo jinou nadpřirozenou bytost?
Ne. 

12)Patříte do nějaké církve? Jaké? Angažujete se v ní nějak?
Ne.

13)Ovlivňuje Vás víra každý den ve Vašich rozhodnutích?
Viz výše. 

14)Jsou pro Vás důležitější zájmy a přání Vaší církve anebo občanů? Věříte, že následováním církve (náboženství) dojdou lidé ke správnému cíli, i když se jim zdá, že cesta vede jinudy, než říká církev (náboženství)?
Viz výše.

Jsem přesvědčena, že jakákoliv víra v předem dané postuláty bere lidem jejich svobodnou vůli a omezuje rozhodování. 

15)Pro jakou formu regulace interupcí jste?(Stávající, uvolnit nebo zpřísnit a jak...)
Přerušení těhotenství ano, ovšem pouze pod lékařským dohledem.  Respektovat vůli ženy a nehazardovat s jejím zdravím, by měly být základní zásady.

16)Jste proti "interrupční" pilulce?
Ne, ve chvíli kdy dojde k nechráněnému styku a žena si nepřeje otěhotnět, nevidím důvod, proč by měla vyčkávat a následně těhotenství přerušovat, pokud by tomuto bylo možno zabránit. Opět pouze se souhlasem lékaře, stejně jako u užití preventivní premedikace. Název interrupční pilulka je zavádějící, toto opatření považuji za přijatelné jako zabránění otěhotnění, rozhodně ne jako formu jeho  přerušení.

17)Jste pro bombardování Sýrie bez souhlasu OSN?
Ne. Nejsem pro svévolné vyvolávání jakéhokoliv válečného konfliktu. 

18)Jste pro bojový výcvik a zásobování rebelů v Sýrii zbraněmi?
Ne. Viz výše. 

19)Jste pro přímou volbu prezidenta?
Ano. 

20)Smlouvy, uzavřené státní správou, mají být platné až po jejich zveřejnění?
Jsem pro povinné zveřejňování smluv uzavřených nejen státní správou, ale veřejnou správou obecně. Jsem proti nabytí platnosti nebo účinnosti zveřejněním, neboť se jedná o úkon, který druhá strana nemá možnost ovlivnit a mohlo by tak docházet k zásahu do jejích práv. Za nečinnost je třeba potrestat odpovědnou úřední osobu, nikoliv stranu, která jedná v dobré víře, takový institut by byl zneužitelný.  

21)Měly by mít homosexuální páry možnost adopce?
Ano. 

22) Jste pro propagaci vystěhování Romů z ČR?
Ne. 

23)Jste pro snížení hranice 5% nutné pro vstup do Parlamentu?
Ne. 

24)Jste pro zákaz kouření v restauracích?
Ano. 

25)Co si myslíte o stanovisku katolické církve: "Může to znít přehnaně, ale pravice přitakává k životu a lidské důstojnosti, zatímco levice vede k umrtvení a degradaci lidí na chovná zvířata?
Vzhledem k tomu, že pravice podpořila tzv. církevní restituce a levice hodlá tyto zrušit, citované stanovisko chápu. Jakákoliv demagogie je zjevně jeho autorovi dost dobrá k uhájení vlastního více než hojně naplněného korýtka. I když, to by vlastně znamenalo, že k připodobnění k dobytku přiblížila církevní hodnostáře spíš pravice ...

26)Měly by si církve platit své faráře, jejich vzdělání a opravy svých nemovitostí ze svého?
Samozřejmě, jako každý vlastník či zaměstnavatel. Právo na vzdělání je Listinou základních práv a svobod garantované, nezcizitelné, neomezitelné a nezpoplatnitelné bez ohledu na to, o jaký typ vzdělání se jedná, teologické vzdělání není výjimkou.

27)Má stát platit faráře v nemocnicích, věznicích a armádě nebo psychology věřící i nevěřící?
Toto už je otázka více k diskusi, přikláněla bych se k souhlasu, duchovní, psychická potřeba pomoci  může být stejně velká jako fyzická. Takže ano.

0
Vytisknout
5331

Diskuse

Obsah vydání | 14. 10. 2013