Z debat o státní službě vyšla nejlépe ČSSD

7. 8. 2014 / Boris Cvek

čas čtení 6 minut

Jako jediná země v EU nemáme dosud zákon o státní službě. Podle všeobecně sdíleného názoru, zejména protikorupčními organizacemi, tento zákon má sloužit k tomu, aby veřejné peníze nemohly být nadále rozkrádány.

Např. Nadační fond proti korupci (všimněme si, že se zde mluví o snaze bývalé pravicové vládní koalice zabránit základnímu smyslu zákona o státní službě):

"Přijetí zákona o státní službě přispěje k tomu, že Česká republika bude mít profesionální státní službu, která bude odolná proti korupčním a politickým tlaků. Bude mít službu, která bude zvládat stejný objem práce rychleji a kvalitněji či která umožní snížení výdajů na "outsourcování" některých služeb.  V neposlední řadě by se kvalitním zákonem omezila řada neúčelných a neefektivních projektů, např. z oblasti IT.

B) Navrhované řešení

Jednoznačným řešením je přijetí novelizované podoby zákona o státní službě, zajištění jeho účinnosti a splnění závazku, ke kterému se ČR přihlásila při vstupu do Evropské unie. Tento zákon zajistí odpolitizování a profesionalizaci státní správy a je v podstatě nezbytnou součásti fungování státní správy u všech vyspělých evropských států.

C) Dosavadní snahy o řešení této problematiky

Parlamentní strany (zvolené v roce 2010) začaly problematiku státní správy řešit až po nátlaku Evropské komise. Její přístup byl nicméně takový, že odmítli zákon o státní službě a začali připravovat zákon o úřednících, který by situaci pouze zakonzervoval a nijak nevyřešil."

ZDE

Nebo Inventura demokracie:

"Co je to zákon o státní službě?

Zákon o státní službě představuje velmi účinné opatření z hlediska potírání korupce. Zákon definuje jasná pravidla pro odměňování úředníků, způsob jejich jmenování/odvolávání a vymezuje jasné kompetence politiků a státního aparátu. Politik tak rozhoduje o pouhé agendě a úřad jeho rozhodnutí vykoná. V praxi se toto projevuje tak, že politik rozhodne o výstavbě dálnice, ale úřednictvo provede výběrové řízení, přidělí finance a stavbu dozoruje -- a to bez jakékoliv intervence politické reprezentace.

V čem je problém?

Od roku 2002 existuje v českém právním řádu služební zákon, který však doposud nevstoupil v účinnost -- naposledy byla prodloužena na období po 1. 1. 2015. Česká republika tedy nedisponuje profesionální státní správou.

Proč by nás to mělo štvát?

V rámci Evropské unie jsme jediným státem, který nemá profesionální státní službu, a to i přesto, že její zavedení bylo jednou z podmínek vstupu do EU. Kromě obrovské ostudy v Evropě máme státní úředníky vystavené napospas politikům, kteří si s nimi mohou doslova dělat, co se jim zlíbí."

ZDE

Je naprosto jasné, proč čeští politici tak dlouho bránili tomu, aby v Česku existoval efektivní zákon o státní službě. Současná vládní koalice, mezi jejíž příznivce -- jak čtenáři asi vědí -- rozhodně nepatřím, se nicméně rozhodla, částečně na nátlak Bruselu, který odmítá posílat své peníze na stříbrném talíři mafii, zákon o státní službě přijmout. Stará česká pravice ovšem měla námitky. Pravicový a "protibabišovský" deník Echo.24, který by měl asi být spíše na straně pravicových námitek, uveřejnil výmluvný článek, podle kterého protikorupční organizace považují pravicové návrhy za likvidační pro základní smysl zákona:

"Protikorupční organizace sdružené pod hlavičkou Rekonstrukce státu ostře kritizovaly postoj TOP 09 a ODS ke služebnímu zákonu. Kvarteto podmínek, bez jejichž splnění chce pravicová opozice normu ve sněmovně blokovat, prý odbourává základní prvky celého zákona. Dvojice stran odmítá například zřízení speciálního úřadu, který by měl státní správu odstínit od vlivu politiků.

"Rekonstrukce státu analyzovala čtyři požadavky, jimiž ODS a TOP 09 podmínily přijetí zákona o státní službě. Z rozboru vyplývá, že tyto požadavky by vedly k odbourání základních prvků zákona a snahy o depolitizaci a profesionalizaci státní správy," uvedli zástupci Rekonstrukce státu."

ZDE

To, že včera vyšla vládní koalice pravici vstříc, lze tedy těžko vnímat jako dobrou zprávu. Je to celkem mrazivé čtení:

"Opoziční strany ODS a TOP 09 kompromis uvítaly. Předseda poslaneckého klubu Zbyněk Stanjura dohodu označil za rozumný kompromis. Podobně se vyslovil za TOP 09 i Miroslav Kalousek. Podle poslankyně ODS Jany Černochové je namístě vyslovit poděkování zástupcům vládní koalice za to, že připomínky opozice akceptovali."

ZDE

Nicméně ze všech zpráv kolem se zdá, že po onom kompromisu toužily ANO a KDU-ČSL, zatímco původní návrh byl z dílny ČSSD, jmenovitě Jiřího Dienstbiera. ČSSD se navíc možná po zveřejnění výsledků vnitrostranického referenda, které rozhodlo o přímé volbě kandidátů za tuto stranu do všech typů voleb, stane konečně demokratickou stranou bez vlivu podivných zákulisních dohod, což by byla výborná zpráva pro celé fungování tohoto státu.

"Většina straníků sociální demokracie si přeje změnu stanov. To ukázalo první vnitrostranické referendum, které by mohlo výrazně proměnit podobu nejsilnější vládní strany. Sociální demokraté chtějí v budoucnu své kandidáty do voleb vybírat za účasti všech straníků nejen vedení strany. Kromě toho se vyslovili pro zavedení kvót pro ženy a omezení kumulace funkcí. V hlasování se vyslovilo 52,19 procent členů strany, výsledky jsou proto závazné. ČSSD by tedy podle něj v roce 2015 měla změnit své stanovy.

"Pro hlasovalo 88,76 procenta, proti bylo 11,24 procenta," oznamovala odpovědi na otázku, jestli mají o kandidátkách rozhodovat místo vedení strany všichni členové, předsedkyně komise pro referendum Monika Hermanová. Dodnes totiž rozhoduje pouze vedení strany."

ZDE

Třeba někdy v budoucnu, až zase zjistíme, že přijatý zákon byl kompromisní paskvil, který měl něco předstírat navenek a zároveň dát volnou ruku tradičním mafiánským poměrům, budou ODS a TOP09 mimo Sněmovnu a občané budou moci dostat kvalitní zákon o státní službě tak, jak ho podporují protikorupční organizace.

0
Vytisknout
5405

Diskuse

Obsah vydání | 8. 8. 2014