Oslava války válkami aneb Nedivme se

6. 8. 2014 / František Řezáč

čas čtení 4 minuty

Média jsou plná připomínání začátku tzv. Velké války, známější ve středoevropském kontextu jako 1. světová. Přitom se na mnoha místech, nedaleko Evropy, právě válčí. V oblasti Středního Východu se jedná pořád o důsledky porážky Osmanské říše a vzniku různých umělých státních útvarů, které se po konci koloniální správy evropských velmocí po další válce nedokázaly významně stabilizovat. Plukovník Lawrence by koukal, čemu pomáhal vzniknout. Podobně i ukrajinsko-ruský konflikt je důsledkem zhroucení říše ruských carů.

Rodačka z Prahy Bertha Suttner - Kinski, zakladatelka mírového hnutí, byla politiky a novináři vysmívána za svá vystoupení proti válce jako naivní babička. Přitom předpověděla přesně, co přinese zhroucení států: nástup totalitních hnutí. Francouzský spisovatel Roger Martin du Gard ukázal ve svém románě Thibaultové/ Les Thibault osudně prokleté spojenectví špatných politiků a nacionalistických novinářů při rozpoutání Velké války. Jsme dnes lepší? Skutečnost, bohužel, ukazuje, že ne. Každá válečná strana má své důvody pro "spravedlivý" boj. "Zabili jste mně strejčka, tak tady máte přes držku..." řekl Josef Švejk civilnímu strážníku Brettschneiderovi U Kalicha.

Jiní Češi se proti válce postavili otevřeně, několik jich bylo popraveno a vedoucí čeští politici byli po prozrazení protirakouských aktivit uvězněni a odsouzeni na smrt. Tisíce Čechů a Slováků daly svůj názor na "Velkou válku" přeběhnutím fronty k Rusům, Italům a Francouzům. O Masarykově, Benešově a Štefánikově zahraniční akci nemluvě. Kdyby záleželo na Češích a Slovácích, žádná "Velká válka" by nebyla. Že poddaní Jeho Veličenstva byli nuceni bojovat "za císaře pána" neubírá nic na cti obětí, jejichž pomníky zdobí naše vesnice a městečka.

Lze se posmívat, lze vyhlašovat tisíckrát mírové aktivisty za blázny, lze se odvolávat na "reálnou" politiku. Lze ignorovat světový obchod se zbraněmi, který nebere ohled na to, komu se zbraně dostávají a zdali budou zabíjet děti. Kšeft je kšeft... Ale pak prosím, nedivme se!

Dokument: Výňatek z Charty světových Zelených. Nejde o politickou orientaci, ale o podstatu textu, který hovoří jasně.

9. Mír a bezpečnost

9.0 Příčiny konfliktů se mění. Je stále obtížnější rozeznat rozdíly mezi válkou, organizovaným zločinem a rozsáhlým záměrným porušováním lidských práv. Obchod se zbraněmi roste, globalizuje se a vzkvétá díky jedinečné výjimce z pravidel WTO v oblasti dotací. My, zelené a zelení, jako celosvětová síť, hrajeme zásadní roli v posilování vztahů mezi občanskými organizacemi pracujícími pro lidská práva a mír a v podporování a vytváření vznikajících konceptů a institucí celosvětové správy

Zelené a zelení
9.1 Podporují posílení role OSN jako celosvětové organizace pro řešení konfliktů a udržování míru a berou na vědomí skutečnost, že když je neúspěšná prevence a v situacích soustavného a masivního porušování lidských práv nebo genocidy, může být použití síly ospravedlněno, pokud se jedná o jediný způsob, jak zabránit dalšímu porušování lidských práv a pokračování utrpení, a za předpokladu, že je síla použita na základě mandátu OSN. Přesto má každá země právo takovou akci nepodpořit a nepodílet se na ní.

9.2 Budou prosazovat, aby země Jihu měly větší moc v OSN, tím, že budou usilovat jak o zrušení práva veta v Radě bezpečnosti, tak i o odstranění kategorie stálého členství v Radě a o zvyšování počtu států, které jsou členy Rady.

9.3 Podporují návrh vzniku Mezinárodního trestního soudu. Hromadné znásilňování má být považováno za válečný zločin.

0
Vytisknout
7585

Diskuse

Obsah vydání | 8. 8. 2014