Britští konzervativci omezí svobodu projevu

30. 9. 2014

čas čtení 3 minuty

Radikálním islámským extremistům a neonacistům má být podle nových plánů vládnoucích britských konzervativců zakázáno, aby veřejně šířili své názory a vystupovali v televizi. Připomíná to cenzuru, kterou praktikovala vůči severoirským nacionalistům Margaret Thatcherová. Za její vlády bylo zakázáno, aby se v televizi vysílal hlas šéfa severoirské politické strany Sinn Féin Gerryho Adamse a dalších představitelů severoirských republikánů. Novináři tehdy sice směli odvysílat jeho záběry, ale jeho výroky směli jen parafrázovat. Posléze se ustálila absurdní praxe, že televizní interview s Gerrym Adamsem a s jinými irskými republikány byly dabovány - herci s irským přízvukem.

Britská konzervativní ministryně vnitra Theresa Mayová, která proslula například kontroverzním nařízením, podle něhož musejí univerzitní učitelé v Británii pravidelně informovat ministerstvo vnitra, zda studenti ze zemí mimo EU navštěvují přednášky a semináře, jinak jsou z Británie deportováni, navrhne umlčení nositelů radikálních názorů v rámci nové strategie britské vlády, zaměřené proti extremismu.

Nové zákony umlčující nepohodlné názory budou zaměřeny podle Mayové proti těm, kdo podnikají činnost "za účelem svržení demokracie", což je velmi široká definice, do níž se zřejmě vejde velké množství nejrůznějších politických aktivit.

Mayová také chce zakázat nenásilné extremistické organizace, které dosud britský zákon nepovoluje zakázat, protože nepřipravují teroristickou činnost.

Mayová a britský konzervativní ministr spravedlnosti Chris Grayling zdůrazňují svůj nepřátelský postoj vůči Evropskému soudu pro lidská práva a Zákonu o lidských právech. Grayling slibuje, že podle nového zákona nebude mít Štrasburk už právo konečného rozhodnutí nad verdikty britských soudů.

Opatření Mayové proti extremistům bude zahrnovat omezení proti občanům, kteří "se podílejí na škodlivých činnostech", šíří nebo vyvolávají nenávist proti lidem na základě rasy, náboženství, sexuální orientace či invalidity.

Umlčovací příkazy bude vydávat soud na žádost policie na základě nižší právní zkoušky "rovnováhy pravděpodobností", nikoliv na základě dosavadní přísnější podmínky "mimo jakoukoliv pochybnost".

Umlčovací příkazy zamezí zakázaným jednotlivcům vystupovat na veřejných akcích, na protestech a na schůzích. Zakázaní občané budou muset předem informovat policii o jakékoliv veřejné akci, protestu či schůzi, které plánují navštívit. Zakázaným osobám bude také zabráněn v přístupu do určitých konkrétních lokalit.

Mayová také zabrání umlčovacími příkazy zakázaným občanům vystupovat ve sdělovacích prostředcích, kontaktovat určité jmenované osoby a používat sociálních sítí či internetu. Zakázané osoby budou muset před předkládat ke kontrole policii, cokoliv budou chtít zveřejnit.

Umlčovací příkazy budou mít omezenou časovou platnost, ale jejich porušení bude považováno za trestný čin a bude trestáno vězením.

MInistryně vnitra se také chystá zakázat nejrůznější "extremistické organizace". Zákaz organizace bude znamenat, že bude trestným činem být jejím členem anebo pro organizaci sbírat peníze.

Podrobnosti v angličtině ZDE

0
Vytisknout
5924

Diskuse

Obsah vydání | 2. 10. 2014