Genderová nerovnost v ČR se výrazně zhoršuje

Česká republika se umístila ze 142 zemí světa na 96. místě

28. 10. 2014

čas čtení 2 minuty

Podle letošní analýzy genderové nerovnosti Světového ekonomického fóra se situace v ČR výrazně zhoršuje. Česká republika se umístila na 96. místě ze 142 zemí světa, dokonce i za Maďarskem (93. místo) a za Slovenskem (90. místo). Polsko je na 57. místě, Německo na 12. místě. Zatímco v kategorii dosažení vzdělání je ČR na prvním místě, v kategorii ekonomické participace je ČR na 100. místě a v kategorii politické moci je až na 109. místě. Co se týče platů za obdobnou práci, ČR je dokonce na 119. místě. Co se týče žen ve funkcích ministryň, ČR je na 118. místě. Jinými slovy, ženy v ČR dosahují stejného vzdělání jako muži, ale pak jsou vyšachovány z hospodářského a politického rozhodování.

Za posledních 8 let se situace v České republice výrazně zhoršila. V roce 2008 byla ČR světově na 53. místě, dnes je na 96. místě.

V Evropě jsou Česká republika, Slovensko a Maďarsko genderově nejnespravedlivější.

Ze statistiky je zjevné, že by pro ženy bylo výhodné Českou republiku co nejrychleji opustit a ucházet se o zaměstnání v zahraničí.

V globálním žebříčku genderové nerovnosti jsou na tom - jako obvykle - nejlépe skandinávské země. Na prvním místě je Island, za ním Finsko, Norsko, Švédsko, Dánsko, Nikaragua, Rwanda, Irsko, Filipíny a Belgie.

Žádná země od roku 2006 svou genderovou nerovnost nezmenšila, avšak v pěti skandinávských zemích existuje genderová rovnost z 80 procent. Deset zemí z Latinské Ameriky se umístilo v první padesátce, tři země ze subsaharské Afriky se umístily v prvních 20.

Globální genderové rozdíly jsou nejmenší v kategorii zdraví a délky života (96 procent rovnosti) a pak v kategorii vzdělávání (94 procenta rovnosti). Největší rozdíly jsou v kategorii politické moci (21 procent rovnosti - to znamená, že ženy zastávají jen asi 2 z každých deseti politických funkcí), i když v této oblasti svět od roku 2006 dosáhl největší míry zlepšení.

0
Vytisknout
13515

Diskuse

Obsah vydání | 30. 10. 2014