Zasadí se starosta Prahy 8, aby byl případ důchodkyně, žijící podle jeho slov ve "velmi špatných podmínkách", vyřešen?

30. 12. 2014

čas čtení 8 minut

Jsme velmi rádi, že se po 12 dnech starosta Prahy 8 pan Roman Petrus reagoval na skutečnost, že v jeho městské části živoří za strašlivých podmínek stará paní. Doufáme, že od něho vbrzku dostaneme konkrétní informace, že její případ byl zdárně vyřešen a že kvůli liknavosti úředníků nezemřela.

Starosta se samozřejmě může hájit, že v této věci nemá žádné zákonné pravomoci a zákon mu neumožňuje podniknout skoro nic, protože jsou zákony v ČR prostě špatné - jenže stačí to?

Jak známo, pro staré lidi je delší pobyt v nevytopených místnostech nebezpečný na životě a skutečnost, že tyto podmínky trvají už nejméně od 18. prosince, a že nikdo přes Vánoce pro starou paní nic neudělal, je alarmující.

Jak píše pan starosta Petrus, ti staří lidé holt nechtějí opustit svůj byt - snad nechtěl naznačit, že je to tedy jejich vlastní vina, že umírají bez pomoci...

Znepokojující je i skutečnost, která, jak se zdá, že vyplývá z níže zveřejněné emailové komunikace, že totiž zřejmě úředníky na Praze 8 v především zajímalo, aby obdrželi od Jindřicha Fibigera "omluvu" za to, že v této věci údajně "urazil úřad", spíše než aby paní v krizové situaci urychleně pomohli. Laskavý čtenář sám posoudí, zda prvním příspěvkem na toto závažné téma, zveřejněným v Britských listech, "urazil úřad".

Email od Jindřicha Fibigera ze dne 29. 12. 2014

"Dobrý den,

ústy pana referenta Voslaře a paní Patočkové jsem byl požádán, abych se pokusil napsat stručné vyjádření ve věci uveřejnění článku v Britských listech, jehož šéfredaktor (Jan Čulík, Senior Lecturer in Czech Studies na University of Glasgow ve Skotsku) sestavil naléhavou zprávu o tristní situaci mé sousedky z obsahu e-mailu, dotazujícího se na možnosti řešení Odboru sociální péče úřadu Městské části Praha 8, a ze znění jednoho ze mých zoufalých soukromých statusů na síti Facebook."

Mail pana Fibigera dále pokračuje:

Panem Janem Čulíkem jsem byl ovšem ujištěn, že omluva za zmíněný článek je nesmyslná, neboť článek popisuje situaci a aktuální průběh dění, respektive nedění, ve věci akutní situace mé sousedky, o níž jsem byl přesvědčen, že nesnese odkladu.

Mé opakované dotazy byly totiž několik dní odbývány v poněkud vágním smyslu, "že se na věc někdo podívá", případně "někdy příští týden".

Věřím dnes (poučen o standardních postupech a možnostech odboru sociální péče městského úřadu), že situaci nebylo možné touto institucí řešit ani rychleji, ani účinněji, než jak její řešení probíhá v současnosti, jen myslím, že byl-li bych zpraven o možnostech postupu již v prvních dnech kontaktu s úřadem (první odpověď na e-mail ze čtvrtka 18. 12. 2014 ve 12:36 hod. mi přišla až za 4 dny, tedy 22. 12. 2014 v 15:40, v níže přiloženém, z mého subjektivního pohledu opět v poněkud bezobsažném znění, a navíc v době, kdy pan Čulík po sérii vágních telefonátů již zveřejnil můj první e-mail - a k mé vlastní lítosti se jménem pana referenta Voslaře - který ovšem první začal konečně, po 5 dnech nejistoty, zmiňovat konkrétní kroky a konkrétní datum a čas návštěvy - ale navíc s kousavou poznámkou v mém soukromém statusu ohledně předešlého jednání s úřadem a zejména na adresu těch, kteří se o paní měli starat, či zejména věděli o její tehdejší velmi akutní situaci a neučnili vůbec nic pro její řešení), a že tedy v situaci jež vedla k přímému ohrožení zdraví (ba života) mé sousedky jsem měl kontaktovat Policii ČR, která by aktuálně mohla situaci zanalyzovat a vyhodnotit stupeň ohrožení mé sousedky, popřípadě použít institut azylového bydlení na dobu nezbytně nutnou.

Bohužel mě toto řešení v danou situaci nenapadlo, a možná by i dopadlo vše poněkud jinak, bylo-li by mi takové řešení navrženo úřadem, namísto (mnou v tu chvíli patrně chybně posouzených) vágních odpovědí bez konkrétního obsahu, a to opakovaně až do pondělka dopoledne, kdy jsem byl nakonec kontaktován panem Voslařem a věci se (dle mého) konečně začaly hýbat.

Mé motivy v dané věci byly především vedeny potřebou řešit co nejrychleji a nejúčinněji situaci 74leté důchodkyně, která byla odpojením od elektrické sítě uvězněna (dle jejích slov) nejméně měsíc bez jakékoliv účinné pomoci ve studeném nevytopeném bytě v teplotách nepřekračujících 10°C, bez možnosti ohřát si jídlo a nápoje, nebo alespoň vodu na mytí a úklid, v nepředstavitelném zápachu fekálií, které jí protékaly do bytu ucpaným odpadem WC z pater nad ní.

Byl jsem takto prostě konfrontován se skutečnostmi, o nichž jsem v jejím zdravotním stavu a kondici (těžký diabetes s progresivní nekrózou končetin a dvojitý bypass srdce) přesvědčen, že akutně ohrožují její zdraví a život a hledal jsem jakékoliv účinné řešení toho stavu, a článek byl ve formě, v jaké byl publikován, mnou poněkud nepříliš chtěnou jeho součástí.

S pozdravem

Jindřich Fibiger

* * *

Tento mail z Prahy 8 přišel panu Figiberovi až za ČTYŘI DNY, kdy důchodkyně dále pobávývala v nevytopené místnosti, až po zveřejnění prvního článku k této věci v Britských listech. Pak následovaly Vánoce, kdy se zase nic nedělo:

From: Semivanová Michaela (P8)
Sent: Monday, December 22, 2014 3:38 PM
To: Škotko Richard Mgr. (P8)
Subject: RE: Nemohoucí stará imobilní invalidní důchodkyně, bez elktřiny, topení, teplé vody a teplé stravy a nápojů je bez pomoci ohrožena na zdraví v nedůstojných podmínkách

Dobrý den, po doplnění osobních údajů bylo se jmenovanou paní hovořeno telefonicky dne 19.12.2014 za účelem domluvení návštěvy v místě jejího bydliště, aby mohla být započata sociální práce se jmenovanou paní. Ve smyslu Vašeho dotazu tudíž možnosti pomoci pro jmenovanou ze strany sociálního odboru vyplynou po důkladném seznámení se se sociální situací paní Slívové.

S pozdravem

M.Semivanová-222805259

Doufáme, že příslib starosty Romana Petruse je platný a že nás bude neprodleně informovat, že případ staré paní byl vyřešen a že v nevytopeném bytě nezemře na podchlazení. Jde o otázku dnů, nikoliv měsíců.

Uvědomují si úředníci, že finanční břemeno podpory staré paní v nouzi nese celou dobu Jindřich Fibiger, s minimálním příjmem? Proč v tomto havarijním případě hned nekontaktovali policii a příslušné další orgány, které mají v takových případech jednat?

Jidřich Fibiger k tomu dodává:

"Z návštěvy pana referenta Voslaře 23. 12. 2014 (stále platí, že kromě této návštěvy stále nikdo účinně nejednal, tedy je paní stále existenčně závislá na mě, jako sousedovi) vyplynulo, že vyhotovil pro Úřad práce sérii žádostí o sociální dávku pro sousedku - přesné zúčtování jsem nedostal k dispozici - součástí kterých byla žádost sousedky, abych byl určen jako její pečovatel, které měl podat na podatelně ke dni 29. 12. 2014 (protože inkriminovaného data návštěvy sousedky, tedy zmíněného 23. prosince, již nestihl podatelnu otevřenu). Dle jeho slov není účinnější řešení v jejich silách. Proto tedy musím tu situaci řešit provizorně vlastními silami, dokud nevymyslím nějaké jiné řešení, protože na úhradu jejích dluhů peníze nemám, a nevím, jak dlouho budu moci dodávat sousedce elektřinu ze své zásuvky, aniž by mě to finančně nevyčerpalo."

Redakce Britských listů

0
Vytisknout
4706

Diskuse

Obsah vydání | 5. 1. 2015