Miloš Zeman, pluralismus a odpovědnost

19. 1. 2015 / Jan Čulík

čas čtení 6 minut

Osobně zastávám názor, že vítězství Miloše Zemana v přímých prezidentských volbách začátkem roku 2013 bylo pro Českou republiku pozitivní skutečností z jednoho jednoduchého důvodu, a totiž pluralismu. To, že ve volbách nezvítězil Karel Schwarzenberg, znamenalo, že se rozbil monopol moci předchozích tzv. "pravicových vlád" Miroslava Kalouska a Petra Nečase, v nichž zastával Karel Schwarzenberg významné místo, a za jejichž nekompetentní ideologickou politiku nesl značné množství odpovědnosti.

Vítězství Miloše Zemana v prezidentských volbách znamenalo, že byl pražský vládní establishment narušen příchodem jiných lidí a jiného způsobu myšlení. To nutně bylo pro Českou republiku lepší, než kdyby zvítězil Karel Schwarzenberg. Že to bylo dobré, je vidět i z pokračující zuřivé reakce oné "pražské kavárny", která prostě nesnese, aby v českém prostřední zazněl trochu jiný hlas než její: prosazuje téměř bolševicky v silně zrelativizovaném světě falešnou představu, že existuje jediný správný názor a jediné správné řešení.

Z tohoto hlediska je opravdu zdravé, že prezident Zeman, zvolený přímou volbou, přinesl do establishmentového diskursu trochu jiný hlas.

Tím samozřejmě netvrdím, že Miloš Zeman je vzorem dokonalosti, a už vůbec jim zjevně nejsou lidi, na které měl či má vazby, ať už to byl pan Šlouf anebo je to pan Mynář. Znepokojující jsou především údajné vazby pana Mynáře na exekutorský průmysl i to, že prezident stejně jako většina politiků prostě nic nedělají proti parazitickému exekutorskému vydírání velké části občanů na základě špatného zákona, který po roce 2000 zavedla ČSSD.

Není možné si Miloše Zemana ve funkci idealizovat. Jednou z nejšílenějších skutečností v dnešní České republice je to, jak se kmenové rozštěpení obyvatelstva zideologizovalo. Skoro nikdo už nevnímá důležité drobné faktické skutečnosti, ale skoro všichni už reagují jako ovce na stereotypní impulsy. Takže pro některé lidí existuje jednoduchá dichotomie Putin = dobrý (nebo zlý), Zeman = dobrý (nebo zlý), Schwarzenbeg = dobrý (nebo zlý). Tihle lidé nevnímají, že je nutno ignorovat převládající stereotypy a zkoumat pečlivě znovu a znovu, co se děje.

Zároveň budeme vždycky vystupovat proti hysterickým antizemanovským kampaním, které vznikají v zaujatých médiích kdykoliv, kdy Zeman řekne cokoliv. Jak se vyjádřil před časem jeden pražský komentátor, antizemanovci by proti Zemanovi zuřili kdykoliv, i kdyby prostě řekl jen "Karlův most".

I když bylo zdravé, že se přímou volbou dostal do prezidentské funkce jiný člověk než člen pražského "pravicového" establishmentu, Miloš Zeman ve funkci nadělal za celou dobu množství vážných chyb.

Hrubě nekompetentní bylo už Zemanovo někdejší vystoupení u pražských korunovačních klenotů, kde vypadal, že je pod vlivem alkoholu (i kdyby bylo pravda, že ho přepadla těžká chřipka a že mu bylo prostě strašně špatně, celá tato epizoda svědčila o naprosto nekompetentní práci pražské prezidentské kanceláře, protože ať už vrávoral Miloš Zeman u korunovačních klenotů z jakýchkoliv důvodů, prezidentská kancelář prostě měla zajistit, aby se v takovémto stavu prezident neprezentoval na veřejnosti).

A dále, velmi znepokojující je, že Miloš Zeman má dlouhou historii pronášení neinformovaných a nekompetentních "bonmotů", které jsou také projevem naprosté nefunkčnosti jeho poradců a jeho kanceláře. Není prostě možné, aby prezident pronášel věci, které prostě nejsou pravda, nebo jsou projevem neuvěřitelné kulturní neinformovanosti či zabedněnosti. Zeman nemá v prezidentské funkci příliš velkou moc, a tak, jak se kdesi vyjádřil Andrej Babiš, prostě "pronáší výroky". Jenže těmi neinformovanými a často prostě věcně chybnými výroky zavádí českou společnost a své nekritické stoupence stále hlouběji do světa virtuální reality.

Známé jsou Zemanovy někdejší výroky během jeho cesty do Izraele o tom, že by Palestinci měli být umístěni do koncentračních táborů. Tímto výrokem Zeman nadlouho poškodil vztahy České republiky s arabskými zeměmi a vysloužil si v mezinárodním deníku Independent přízvisko "idiot z České republiky". Nepřijatelná je i Zemanova tvrdá islamofobie, i jeho absolutní nepochopení aktuálních environmentálních problémů (které sdílí s Václavem Klausem). Před prezidentskou volbou začátkem roku 2013 Zeman veřejně chybně citoval údajně z Britských listů výrok údajného sudetoněmeckého poslance na podporu Karla Schwarzenberga (ve skutečnosti šlo o rakouského lidoveckého poslance). V poslední době nedokázal inteligentně přeložit název skupiny Pussy Riot a tvrdil, v rozporu s fakty, že jde o skupinu pornografickou.

Zeman se zjevně vyžívá v šokujících a překvapivých výrocích. Potíž je, že je nemá zdokladované a vždycky všechno do určité míry splete.

Do stejné kategorie nyní patří i Zemanův výrok o potřebě segregace zdravých a invalidních dětí ve školství.

Pouštět si tzv. "hubu na špacír", aniž bych se kompetentně informoval o dané problematice, je nezodpovědné.

Nejde ani o to, zda je Zeman pravicový či levicový prezident. Ať je spánembohem třeba prezidentem pravicovým (spíš se zdá, že představuje onu velmi konzervativní, izolacionistickou, národoveckou frontu, k níž patří i Václav Klaus a která vlastně jaksi spojuje sympatizanty ODS a tzv. "levice"), jenže ať nečiní hrubě nekompetentní výroky. Když už tedy existuje ten prezidentský úřad, který měl být jako pozůstatek rakouského mocnářství dávno zrušen.

Česká republika má smůlu na své čelné politiky. Vždycky mě fascinovalo, jako uboze neinformované byly rozhovory, které tisku poskytoval Karel Schwarzenberg. Obdobně mě fascinovala neinformovaná ideologická umanutost Václava Klause. Zeman v tradici nekompetentních výroků od vysokých činitelů bohužel pokračuje. To nelze tolerovat.

0
Vytisknout
7804

Diskuse

Obsah vydání | 22. 1. 2015