Vítáme snahy Rady EU řešit problém narůstající chudoby seniorek

31. 7. 2015

čas čtení 3 minuty
Tisková zpráva Alternativy 50+

Nerovnost v odměňování žen a mužů nezmizí dnem odchodu do důchodu. Rada EU začala řešit, že na ženy napříč celou Evropskou unií dopadá realita rozdílné výše starobních důchodů, jež vede k vyššímu ohrožení chudobou seniorek.

Stárnutí obyvatelstva Evropy, delší průměrná délka života žen i fakt, že jsou seniorky velmi často ohroženy chudobou, jen umocňují nutnost tuto situaci řešit. Rada EPSCO (Rada EU) koncem června tohoto roku schválila návrh závěrů o odstranění rozdílů ve výši důchodů žen a mužů. Rada také vyzvala k začlenění této problematiky do Strategie Evropa 2020 a do nové Strategie pro rovnost žen a mužů po roce 2015. „Alternativa 50+ se mimo jiné aktivně zasazuje o snižování nerovnosti v oblasti péče o závislé osoby v rámci Odborné komise pro rodinnou politiku (MPSV). Proto oceňujeme uznání příčin rozdílů ve výši důchodů jako komplexní problematiky způsobené genderovými nerovnostmi v různých oblastech a na mnoha úrovních. Snaha integrovat tuto otázku v rámci gender mainstreamingu do všech politik s důrazem na systém sociální ochrany je nám velmi blízká, " dodává socioložka Kateřina Kňapová.

Průměrný rozdíl výše důchodu v rámci EU je dle posledních informací Eurostatu z roku 2012 okolo 39 % a v ČR 13,7 %. Statistiky České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) za 1. čtvrtletí roku 2015 ukazují, že průměrný důchod žen je 10 770 Kč oproti 13 054 Kč u mužů, což je ve skutečnosti rozdíl téměř 18 %. Je nezpochybnitelné, že v současnosti není situace v ČR v porovnání s některými ostatními zeměmi EU tak špatná. Lze ale předpokládat, že se tyto rozdíly budou v blízké době značně prohlubovat. K tomuto prohlubování bude docházet především s narůstajícím počtem důchodců a důchodkyň, jejichž výše důchodu je velmi ovlivněna výší osobního vyměřovacího základu a stále zvyšujícím se počtem předčasných odchodů do důchodu. Statistiky zřetelně ukazují, že od roku 2000 se důchodové nůžky stále rozevírají.

Nerovnost ve výši důchodů u žen a mužů není způsobena pouze rozdílem ve výši příjmů na stejné pozici, která je v České republice okolo 22 % (průměr EU 16,4 %). Jsou to právě ženy, které se nejčastěji ujímají péče o potomky či o osoby blízké. Ženy také mnohem častěji pracují na zkrácené úvazky a celkově je u žen zaznamenána větší míra nezaměstnanosti. Ženy mají také ztížený návrat do zaměstnání po mateřské/rodičovské dovolené. I diskriminace lidí nad padesát let se specificky dotýká žen. „Situace na trhu práce není v posledních letech lidem v předdůchodovém věku nakloněna. Právě ztráta zaměstnání a velmi ztížená možnost si nějaké nové najít, bývá až ve 40 % důvodem k odchodu do předčasného důchodu," říká analytička informací Alternativy 50+, Gabriela Ferbarová. Tento výčet není zdaleka konečný, ale dává jasnou představu o tom, kolik okolností ovlivňuje genderový rozdíl ve výši důchodů.

0
Vytisknout
3801

Diskuse

Obsah vydání | 31. 7. 2015